Izjava o varstvu osebnih podatkov družbe Časopisno založniška družba Kmečki glas, d.o.o.

V družbi časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o.  se zavedamo, da je varovanje zasebnosti, vključno z varovanjem osebnih podatkov velikega pomena, zato vašim osebnim podatkom namenjamo posebno skrb in jih skrbno varujemo.  

 

V nadaljevanju te izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko podrobneje seznanite z vsemi informacijami o obdelavi vaših osebnih podatkov v družbi Časopisno založniška družbi kmečki glas, d.o.o.

 

Upravljavec osebnih podatkov

 

Osnovni podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Polni naziv Upravljavca Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o.
sedež Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
davčna številka SI 62153536
matična številka 5033314000
elektronski naslov info@czd-kmeckiglas.si
telefonska številka  
spletna stran https://kmeckiglas.com/

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

Upravljavec ne obdeluje osebnih podatkov v količini in na način, da bi moral v skladu z določbami zakonodaje imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

 

Nameni za katere se osebni podatki obdelujejo, vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in zakonita podlaga za njihovo obdelavo

 

Družba Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke: 

NAMEN VRSTE PODATKOV, ROK HRAMBE IN PRAVNA PODLAGA OPIS
Obisk spletnih strani Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:
IP naslov
Čas in datum obiska
Nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata

Koliko časa hranimo podatke: Podatke bomo hranili 30 dni od obiska spletne strani.

Pravna podlaga: 
Zakoniti interes
Ob vsakem obisku naših spletnih strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezni računalnik ali drugo napravo na spletu).
Izvajanje komunikacije s posamezniki preko e-obveščanja Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:
Elektronski naslov

Koliko časa hranimo podatke:
Podatke za namene e-obveščanja bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena izvajanja komunikacije z vami oziroma do pridobitve preklica vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namen izvajanja komunikacije.

Pravna podlaga: 
Privolitev posameznika
Na naših spletnih straneh nudimo možnost, da z nami vstopite v stik preko e-obveščanja. Vaš elektronski naslov uporabljamo za namen izvajanja komunikacije z vami ter pripravo odgovorov na vaša vprašanja, pošiljanje ponudb, novic in drugih informacij. 
Naročilo spletnih ali tiskanih vsebin Kmečki glas Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:
Ime in priimek
Naslov
Elektronski naslov
Telefonska številka

Koliko časa hranimo podatke:
Podatke hranimo do prenehanja naročnine naročnika na tiskani ali elektronski medij in še 5 let po prenehanju naročnine.

Pravna podlaga: 
Pogodbena zakonita podlaga
Na naših spletnih straneh nudimo možnost sklenitve naročniškega razmerja na tiskane ali elektronske vsebine, ki jih izdaja Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o.. Vaše osebne podatke bomo potrebovali za namen sklenitve, izvajanja in izpolnitve prodajne pogodbe z naročniki t.j. dostave naročenih vsebin. 
Objava oglasov na spletnih straneh v upravljanju Časopisno založniške družbe kmečki glas, d.o.o. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:
Ime in priimek
Naslov
Telefonska številka

Koliko časa hranimo podatke:
Osebne podatke v  ta namen hranimo do preklica uporabnika oziroma umika objavljenega oglasa.

Pravna podlaga: 
Privolitev posameznika
Na naših spletnih straneh kot so npr. www.kmetijskioglasnik.si in našim uporabnikom nudimo možnost objave malih oglasov blaga za namen nakupa in prodaje blaga. 
Nakup proizvodov in storitev, ki jih ponuja Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:
Ime in priimek
Naslov
Telefonska številka
Elektronski naslov

Koliko časa hranimo podatke:
Podatke hranimo do izpolnitve naročila oziroma pogodbe in še 5 let po izpolnitvi naročila oziroma izvedbi nakupa s strani uporabnika.

Podatke na izdanem računu bomo hranili še 10 let od dneva izdanega računa.

Pravna podlaga: 
Pogodbena zakonita podlaga
Zakonska zakonita podlaga
Na naših spletnih straneh nudimo možnost nakupa različnega blaga in storitev, ki jih ponuja Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o. Vaše osebne podatke bomo potrebovali za namen sklenitve, izvajanja in izpolnitve prodajne pogodbe, nakupa, prodaje in dostave blaga. 
Registracija uporabniškega računa.  Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:
Ime in priimek
Telefonska številka
Elektronski naslov

Koliko časa hranimo podatke:
Podatke za namen registracije uporabniškega računa bomo hranili do prenehanja uporabe uporabniškega računa oziroma pridobitve vaše zahteve za ukinitev uporabniškega računa.

Pravna podlaga: 
Privolitev posameznika
Na naših spletnih straneh nudimo možnost registracije profila uporabnika, ki omogoča uporabo vseh storitev, ki jih Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o. ponuja na svojih spletnih straneh. Profil registrirate preko družbenega omrežja Publishwall. Ponudnik navedenega družbenega omrežja je naš pogodbeni obdelovalec in obdeluje osebne podatke za namen zagotavljanja storitve registracije osebnega profila posameznika.    
Uporaba piškotkov na spletnih straneh podjetja Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:
Nujni piškotki

Koliko časa hranimo podatke:
za čas uporabe spletnih strani družbe oziroma do prejema preklica privolitve v uporabo piškotkov.
Nekateri piškotki so časovno omejeni in se hranijo za omejeni čas piškotka. 

Pravna podlaga: 
Zakoniti interes
Privolitev posameznika
Podjetje zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani, na podlagi f točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, uporablja piškotke. Piškotki nam omogočajo, da spletno stran prilagodimo vašim potrebam in vam olajšamo uporabo ter vam prikazujemo vsebine, ki so za vas pomembne ter vam ne prikazujemo vsebin, ki za vas niso pomembne ali so neustrezne. Z uporabo Spletnih strani se strinjate z uporabo obveznih ali nujnih piškotkov. Obvezni piškotki so nujni za delovanje spletnih strani in v njih ne hranimo vaših osebnih podatkov ter služijo za normalno in pravilno delovanje spletnih strani. Neobvezne piškotke, ki so potrebni za delovanje različnih vmesnikov pa naložimo le z vašo privolitvijo. Več o piškotkih si lahko preberete v politiki uporabe spletnih piškotkov.
Priprava nagradnih iger, anket, peticij, obveščanje o dogodkih, referendum. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:
Ime in priimek
Naslov
Elektronski naslov
Telefonska številka
Davčna številka*(samo za nagrajence)

Koliko časa hranimo podatke:
Podatke, ki jih bomo obdelovali za namen izvedbe spletnih anket, nagradnih iger, peticij, referendumov in sistema za obveščanje o dogodkih, bomo obdelovali do zaključka posameznega dejanja ali do prejema preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov v ta namen. 
 
Podatke o davčni številki, imenu in priimku nagrajencev v nagradni igri bomo hranili še 10 let od podelitve nagrade.

Pravna podlaga: 
Privolitev posameznika
Zakon
Na naših spletnih straneh od časa do časa pripravimo razne ankete, nagradne igre, peticije ter posameznike obveščamo o dogodkih iz področja kmetijstva. Sodelovanje v anketah, peticijah, referendumih in nagradnih igrah je popolnoma prostovoljno. V primeru, da boste v anketah, peticijah ali nagradnih igrah sodelovali pa bomo od vas zahtevali določene osebne podatke, ki bodo potrebni za izvedbo posamezne ankete, nagradne igre, peticije ali pošiljanje obvestila o dogodkih. 

 

 

Pridobivanje vaših osebnih podatkov

 

Vaše osebne podatke bo Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o. pridobivala: 

 •  
 • od vas samih: če nam boste vaše osebne podatke sami posredovali za določen namen obdelave preko spletnega obrazca, elektronskega sporočila, telefonskega klica ali obrazca v fizični obliki.
 • s strani poslovnega partnerja pogodbenega obdelovalca Publishwall d.o.o. kateri vzdržuje naše spletne strani in zagotavljanja možnost kreiranja oziroma registracije uporabniškega računa na naših spletnih straneh.   

 

 

Uporabniki osebnih podatkov

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci in upravljavci, ki sodelujejo z nami. 

 •  
 • Pogodbeni obdelovalec, ki za nas zagotavlja vzdrževanje elektronskih naprav in naših spletnih strani.
 •  
 • Pogodbeni obdelovalec, ki za nas zagotavlja infrastrukturo, ki omogoča registracijo uporabniških profilov.
 •  
 • Pogodbeni obdelovalec, ki za nas skrbi za dostavo blaga in publikacij naročnikom in kupcem.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 

 

Pošiljanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

 

Družba Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o. vaših zbranih podatkov ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

 

Informacije o obstoju pravic posameznika glede obdelave osebnih podatkov

 

Družba Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o. vam zagotavlja naslednje pravice na področju varstva osebnih podatkov:

 

Pravica do preklica privolitve 

 

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

 

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

 

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

 

Preklic privolitve lahko podate kadarkoli in brez kakršnihkoli stroškov in sicer na naslednje načine:

 1.  
 2. V elektronskih sporočilih s klikom na označeno povezavo odjava
 3.  
 4. V uporabniškem profilu s klikom na zbriši račun
 5. S pošiljanjem obrazca s preklicem privolitve

 

Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

 

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 

Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

 

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. 

 

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

 

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

 

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

 

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

 

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami. 

 

V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

 

Pravica do izbrisa ni absolutna, zavedati se morate, da podatkov, katerih obdelavo nam nalaga zakon ali jih potrebujemo za sklenitev ali izpolnitev pogodbe ne moremo izbrisati. O navedenem vas bomo obvestili. 

 

Pravica do ugovora

 

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

 

Pravico imate, da se osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami, neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

 

Uveljavljanje pravic

 

Vse pravice iz zgornje točke te izjave lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravice lahko uveljavljate v fizični ali elektronski obliki. Zahtevo za uveljavitev pravic pošljete po pošti na naslov Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@czd-kmeckiglas.si.

 

 

Pravica do pritožbe

 

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

 

 

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

 

Upravljavec avtomatizirano ne sprejema odločitev ali oblikuje profilov posameznikov.

 

 

Veljavnost politike

 

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

 

Vsaka sprememba te izjave o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na tej spletni strani

 

Verzija: 1.0 z dne 6. 1. 2023

 

Časopisno založniška družba kmečki glas, d.o.o.

Vurnikova ulica 2, 

1000 Ljubljana

e-naslov: info@czd-kmeckiglas.si