Oglasno trženje

Oglaševanje v medijih ČZD Kmečki glas

Za sodelovanje pokličite na tel. št.
ali pišite na:
Tednik KMEČKI GLAS – tednik slovenskega podeželja
Tednik Kmečki glas je edini specializiran tednik za kmetijstvo in podeželje pri nas. S svojo bogato vsebino nudi informativno, strokovno in prijetno branje vsej družini. S številnimi akcijami spodbuja razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja, predstavlja novosti v kmetijski mehanizaciji, živilskopredelovalni industriji, dogajanja na področju kmetijstva v Evropski uniji, objavlja razpise za sredstva iz evropskih skladov, strokovne kmetijske, zdravstvene in pravne nasvete ter tedenska poročila s sejmišč, tržnic in iz trgovin s poudarkom na cenah živine, kmetijske mehanizacije in kmetijskih pridelkov.
Tednik Kmečki glas je nepogrešljiv vir informacij in znanj za uspešnejše pridelovanje in trženje v kmetijstvu.
IZID: vsako sredo
NAKLADA: 20.900  
CILJNO OBČINSTVO: predvsem kmetje in ljudje, ki so poslovno povezani s kmetijstvom, prebivalci podeželja in ljubitelji ter obiskovalci narave
DOSEG: 120.000
BARVNE PRILOGE: TiN - Tehnika in narava, Agritech, Krompir, Biotehniške šole, Gnojenje, Koruza, Varstvo rastlin in sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Dobimo se v Komendi, Velikonočna priloga, Živinoreja, Namakanje, Reja perutnine, EKO kmetijstvo, Kmetijska zavarovanja, Ljubo doma, Strniščni dosevki, Radgonska priloga, Ozimna žita, Živimo s podeželjem, Sodobni hlevi, Krmne mešanice, Gozdarstvo, Zdravje, Martinov list, Božična priloga, Novoletna priloga
Format Dimenzije Cena
1/1 strani 278 × 406 mm 3.208 EUR
1/2 strani 137 × 406 mm, 278 × 201 mm 1.656 EUR
1/3 strani 90 × 406 mm, 278 × 132 mm 1.093 EUR
1/4 strani 137 × 201 mm, 184 × 150 mm 822 EUR
1/8 strani 90 × 150 mm, 137 × 98,5 mm 413 EUR
1 cm stolpca 43 mm 17 EUR
OBJAVA NA PRVI STRANI: + 100 %
OBJAVA NA ZADNJI STRANI: + 50 %
OBJAVA NA UREDNIŠKIH STRANEH: + 50 % 

Cene ne vključujejo DDV. Cenik velja od 1. 1. 2024. Oglasi naj bodo v enem od naslednjih zapisov: PNG, JPG, GIF ali SWF.

 

Količinski popusti: Prilagodljive cene glede na obseg oglaševanja.

Rok za oddajo tiskanih oglasov:

OBLIKOVANI OGLASI: najpozneje do ponedeljka, do 10. ure za tekoči teden
NEOBLIKOVANI OGLASI: najpozneje do petka, do 10. ure za prihodnji teden

Cenik spletnih oglasov (bannerjev)

Velikost Objava Cena na teden Cena na mesec
1238 × 250 px vzdolžna oglasna pasica 400 EUR 1050 EUR
600 × 1090 px v desnem ali levem stolpcu portala 180 EUR 700 EUR
270 × 680 px pokončni oglas znotraj vsebine 150 EUR 400 EUR
Nudimo tudi možnost objave:
video posnetka v MP4 tehniki (1-2 min.) 400 EUR (1 teden)
PR PRISPEVKA do 2000 znakov 500 EUR (1 teden)

Cene ne vključujejo DDV. Cenik velja od 1. 1. 2024. Oglasi naj bodo v enem od naslednjih zapisov: PNG, JPG, GIF ali SWF.

 

Količinski popusti: Prilagodljive cene glede na obseg oglaševanja.

Revija MOJ MALI SVET – Revija za ljubitelje urejenih domov in vrtov, narave, cvetja in malih živali

Revija združuje vse tiste občudovalce narave, ki tudi v sodobnem načinu življenje želijo obdržati neposreden stik z njo. Posveča se urejanju vrtov, okolice hiš in doma (sadni, zelenjavni, okrasni vrt, cvetje vseh vrst) ter gojenju malih živali. Revija objavlja mnoge strokovne nasvete, zanimivosti in posebnosti iz rastlinskega in živalskega sveta ter predloge za koristno in prijetno preživaljanje prostega časa. 

IZID: zadnji teden v mesecu
NAKLADA: 3.500  
CILJNO OBČINSTVO: ženske in moški srednjih let, lastniki individualnih hiš, počitniških hiš ali vrtov, ljubitelji narave in malih živali
DOSEG: 21.000
BARVNE PRILOGE: Zelena pomlad

Cenik oglasnega prostora Moj mali svet

Stran Format Cena
Prva stran 70 × 80 mm oz. 115 × 85 mm 150 EUR
Ovitek / zadnja stran 205 × 280 mm 490 EUR
Ovitek / 2. in 3. stran 205 × 280 mm 460 EUR
1/1 strani 182 × 245 mm 420 EUR
1/2 strani 182 × 122 mm oz. 90 × 245 mm 240 EUR
1/4 strani 90 × 122 mm  130 EUR
1/8 strani  90 × 58 mm 70 EUR
1 cm stolpca 45 mm  8,50 EUR
Cene ne vključujejo DDV. Cenik velja od 1. 1. 2024.