11:40

Cvetoča pomlad

16:09

Za pusta jih ne sme zmanjkati

10:26

Inovativni mladi kmetje bodo mentorji

16:12

Spomladi poskrbimo za trato

10:44

Objekti na kmetiji

ZADRUŽNIŠTVO

Nova specializirana zadružna trgovina

6.03.2018

preberi več

Regijski zadružni posvet v Kotljah

16.02.2017

preberi več

Posvet zadružnikov v Zg. Pirničah pri Medvodah

6.02.2017

preberi več

Prenovljen kmetijsko-vrtnarski center Sloga Kranj

6.02.2017

preberi več

Nova trgovina v Zrečah

20.12.2016

preberi več

AGRA, sejem presežnikov

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma: »Tradicionalno svež je slogan sejma, ki po eni strani potrjuje njene tradicionalne, po drugi pa nove vsebine.« Tudi tokratni kmetijsko-živilski sejem AGRA, že 54. po vrsti, bo spet sejem rekordov, saj se bo na 70.800 m2 razstavnih površinah predstavilo 1798 razstavljavcev iz 30 držav. 21 % vseh razstavljavcev prihaja iz tujine, ostali bodo iz Slovenije. V vseh pogledih je to največ doslej. Več o sami vsebini AGRE, načrtih in prihodnosti tega sejma v pogovoru v sejemski številki v sredo, 17. avgusta.

Zadruge, najboljši servis kmetom

Zadružna zveza Slovenije je sprejela program dela do leta 2020, kjer med drugim načrtuje krepitev poslovnih dejavnosti zadrug, projekt skupne nabave, oblikovanje zadružne blagovne znamke in krepitev interesnega zastopanja, informiranja, izobraževanja in promocije zadružništva.  Več o tem v pogovoru s Petrom Vriskom, predsednikom Zadružne zveze Slovenije, v prihodnji številki Kmečkega glasa, ki bo s posebno prilogo o sejmu AGRA izšla 17. avgusta na 40 straneh.  

Domači kotički v zadrugah

Zadruge z domačimi kotički dopolnjujejo osnovno ponudbo z živili, ki so lokalno pridelana, ki jih pridelujejo v zadrugah in ki so pridelana na slovenskih kmetijah.  Posamezni pridelovalec prihrani čas, saj ni potrebna njegova prisotnost na mestu prodaje (kot v primeru tržnice ali prodaje na domu), zagotovljen ima odkup za dogovorjeno količino proizvodov in redno plačilo za dobavljeno blago. Pogosto za svoje izdelke iztrži višjo ceno, kot bi jo dosegel s prodajo velikim trgovcem.  Več o tem v Kmečkem glasu v prispevku mag. Anite Jakuš iz Zadružne zveze Slovenije. Najnovejša številka tednika izide v sredo, 27. julija.

ZZS nasprotuje povečanju KD

Junija je Državni zbor pričel obravnavo predloga Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Predlagani zakon uvaja novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj. Po novem naj bi izračuni katastrskega dohodka temeljili na agregatnih podatkih ekonomskega računa za kmetijstvo in gozdarstvo; katastrski dohodek, ugotovljen na podlagi podatkov ekonomskih računov, pa bi razporedili na vse parcele kmetijskih in gozdnih zemljišč v zemljiškem katastru tako, da se vsaki parceli, ne glede na vrsto lastništva, pripiše povprečen letni dohodek posamezne vrste pridelave, ki se ga korigira s faktorjem naravnih omejitev (za kmetijska zemljišča je to boniteta, za gozdna pa rastiščni koeficient).  Kakšno je stališče Zadružne zveze Slovenije, piše v prispevku dr. Francija Avsca v naslednji številki Kmečkega glasa, ki izide v sredo, 6. julija.

Zadružništvo

Mar 06, 2018
Nova specializirana zadružna trgovina
V neposredni bližini zadružne trgovine v Medvodah je KZ Medvode minulo soboto odprla še novo specializirano ...
(0)
Feb 16, 2017
Regijski zadružni posvet v Kotljah
Pretekli torek je Marta Hrustel Majcen, vodja službe za učinkovito delovanje javnih služb pri MKGP, s predstavniki ZZ ...
(0)
Feb 06, 2017
Posvet zadružnikov v Zg. Pirničah pri Medvodah
ZZS je pretekli teden v Zg. Pirničah pri Medvodah organizirala posvet za direktorje, predsednike in člane UO in NO ...
(0)
Feb 06, 2017
Prenovljen kmetijsko-vrtnarski center Sloga Kranj
Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj je pretekli petek odprla vrata v prenovljen kmetijsko vrtnarski center Sloga na ...
(0)
Dec 20, 2016
Nova trgovina v Zrečah
Tik pred koncem leta je v verigi kmetijskih zadrug po Sloveniji odprla vrata zadružnikom in drugim prebivalcem Zreč ...
(0)
Aug 10, 2016
AGRA, sejem presežnikov
Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma: »Tradicionalno svež je slogan sejma, ki po eni strani potrjuje ...
(0)
Aug 10, 2016
Zadruge, najboljši servis kmetom
Zadružna zveza Slovenije je sprejela program dela do leta 2020, kjer med drugim načrtuje krepitev poslovnih dejavnosti ...
(0)
Jul 26, 2016
Domači kotički v zadrugah
Zadruge z domačimi kotički dopolnjujejo osnovno ponudbo z živili, ki so lokalno pridelana, ki jih pridelujejo v ...
(0)
Jul 05, 2016
ZZS nasprotuje povečanju KD
Junija je Državni zbor pričel obravnavo predloga Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Predlagani zakon uvaja ...
(0)
Jun 22, 2016
KZ Ptuj, osrednja kmetijska zadruga v Podravju
kPtujska zadruga je lani od svojih članov odkupila 7.200 ton pšenice in prav toliko koruze, 600 ton rži, 300 ...
(0)
Jun 01, 2016
Ureja se zapuščena drevesnica
V okviru Podjetniškega inkubatorja Kočevje je bila ustanovljena Zadruga Zakladi Kočevske kot socialno podjetje. ...
(0)
May 24, 2016
S povezovanjem do pozitivnih premikov
Kot pravi Marjan Hergan, ni enostavno biti na čelu po teritorialnem obsegu največje slovenske zadruge, ki ima 12 ...
(0)