Seznam sort ozimnih žit temelji na rezultatih sortnih poskusov in izkušenj pri pridelovanju. Glavni kriteriji pri izboru sort so bili višina in kakovost pridelka ter odpornost proti boleznim, škodljivcem in poleganju. Ponudba semena strnih žit je zelo široka, posebno bogata pa je izbira sort pri ozimni pšenici in ječmenu. Vsa strna žita imajo sorazmerno visoke potrebe po vodi. Na sušo je najbolj odporen ječmen, sledi mu rž, tritikala in pšenica, na pomanjkanje vode pa je najbolj občutljiv oves.

Vse o sortah in njihovih lastnostih ter o pričakovanjih ob uvedbi sheme Izbrana kakovost Slovenija pa v Kmečkem glasu (18. september 2019).