Na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni bomo že 24. svečano podelili priznanja kmetijam, ki so sodelovale na letošnjem ocenjevanju S kmetije za Vas. Tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorjev akcije: ČZD Kmečki glas in tednik Kmečki glas, KGZS in Agrobiznis, je julija obiskala vse kmetije in jih ocenila po naslednjih merilih: označenostjo in urejenost dostopa do kmetije, celostno podobo kmetije, urejenostjo prodajnega in degustacijskega prostora, načinom neposredne prodaje, raznovrstnostjo in izvirnostjo ponudbe, prepoznavnostjo izdelkov, embalažo, komuniciranjem z javnostjo ter načinom pospeševanja prodaje in odnosom do kupca ter nastopom ponudnika in predstavitvi kmetije ob obisku. 

Kratke predstavitve vseh kmetij lahko preberete v 34. številki Kmečkega glasa.