Na današnjem občnem zboru Kmetijske zadruge Lenart so bile razkrite številne težave, s katerimi se je ta slovenskogoriška zadruga ubadala tudi minulo leto.

Čisti prihodki od prodaje so znašali slabih 23,7 milijona evrov (skupaj z drugimi poslovnimi prihodki dobrih 24 milijona evrov), kar je za četrtino manj kot leto pred tem. Ključen razlog za to je bilo poslovanje njihovega sektorja veleprodaja (uvoz soje, zastopnik krmnih mlečnih dodatkov Schauman,…), ostali trije sektorji – maloprodaja, gostinstvo in odkup tržnih viškov, so poslovali v mejah pričakovanega. Lani je zadruga ustvarila za dobrih 63 tisoč evrov izgube. To je v primerjavi z letom 2017 sicer za nekaj več kot 100 tisoč evrov boljši poslovni izid, saj je takrat znašala izguba skoraj 164 tisoč evrov.

Ker se med zadružniki z njihovega območja čuti vse manjša pripadnost zadrugi in so ti raje usmerili h konkurenci, so posledično temu padli tudi prihodki pri odkupu poljščin in živine, pri mleku pa so ostale razmere stabilne. Vse večji je tudi razkorak med obveznostmi do dobaviteljev kmetijskega repromateriala in do kmetov, enako velike so poslovne terjatve zadruge do  njihovih kupcev. Tudi ob polletju letos se še ne kažejo pozitivni trendi, saj je izguba znašala 47 tisoč evrov. Ker ima KZ Lenart le nekaj več kot 2,6 milijona evrov dolgoročnih obveznosti do bank, ki pa več niso pripravljene reprogramirati kreditov zadruge, je vodstvo z direktorjem Jankom Hajdinjakom in novim predsednikom Darkom Kolerjem (stari Janez Rajšp je po 26 letih konec lanskega leta odstopil) kljub vsemu optimistična, da se bo trend poslovanja zadruge obrnil v pozitivno smer. Če bi se vsi kmetje z območja Slovenskih goric  in zahodnega Prekmurja, kjer zadruga deluje, zavedali vloge zadružnega delovanja v tem obmejnem in za kmetovanje zelo neugodnem območju, ne bi nasedli interesom drugih odkupovalcev. Ti res odkupljene tržne viške plačujejo v 15-dnevnem in še krajšem roku, zadruga pa se zaradi omenjenih dejstev trenutno otepa z likvidnostnimi težavami.

Občnega zbora sta se udeležila tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk in podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije        Milan Unuk, med 17 prisotnimi člani (od skupaj 47) pa so bili še nekateri drugi gostje.

 

Več v Kmečkem glasu