Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Inšpekcija RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), sta od aprila do julija skupaj opravili poseben nadzor nad sezonskimi prodajalci sadja in zelenjave. Namen skupnega sodelovanja UVHVVR in IRSKGLR in posledičnega skupnega posebnega nadzora je ugotavljanje morebitnih kršitev živilske zakonodaje pri prodaji sadja in zelenjave na stojnicah ter drugih prodajnih mestih. Oba organa v sestavi MKGP sicer redne in izredne nadzore vršita tekom celega leta.

Posebna pozornost je bila namenjena preprečevanju goljufivih praks ter zavajanja potrošnikov z navajanjem napačnega porekla sadja in zelenjave, zlasti pri sezonskem sadju in zelenjavi, kot so jagode, češnje, breskve, marelice, šparglji, solata, itd. Preverjala se je tudi sledljivost, izvajanje dobre higienske prakse in skladnost splošnega označevanja ter označevanja kakovosti živil.

Več o tem si preberite v 29. številki Kmečkega glasa (17. julij 2019).