Ob uveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave sta prejšnji teden minister za okolje in prostor Simon Zajc in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec pregledala stanje na področju dosedanjih ukrepov za varovanje domačih živali in premoženja, aktivnosti za uravnavanje populacije medveda in volka ter nadaljnjih korakov za optimalno sistemsko ureditev tega področja. MOP skupaj z MKGP v dani situaciji sprejemata sprejeti Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, kot primerni in nujni ukrep za doseganje primernega stanja polulacij. Kot so v sporočilu za javnost povedali na MOP je ob tem minister Zajc poudaril: »Interventnega zakona si ni zares nihče želel, je pa bil potreben, saj je bilo sobivanje med človekom in medvedom ter volkom porušeno zaradi izredno velike gostote populacije, kar je posledica ustavitve odlokov o rednih odstrelih medveda in volka«.

Na sodišču pobuda za oceno ustavnosti

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) Ljubljana je vložil pobuda za oceno ustavnosti interventnega zakona in predlagal tudi začasno zadržanje interventnega zakona. Interventni zakon je že zmotil nekatere nevladne organizacije, ki so na predstavništvo Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Sloveniji naslovile poziv, naj zaščitijo zveri.

Več o tem si preberite v 29. številki (17.julij) Kmečkega glasa.