Društvo prijateljev agrarne ekonomike je objavilo šesti fotografski natečaj na temo Utrinki s podeželja. Namen natečaja je promocija kmetijstva in kmetijskih opravil v Pomurju ter poudariti pestrost in raznovrstnost podeželja tako za njegove prebivalce kot tudi obiskovalce. Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo. Natečaj je razdeljen na več kategorij: naravno in kulturno krajino ter različne življenjske prostore (polja, travniki, gozdovi, sadovnjaki, vinogradi …), življenjsko pestrost (rastline, živali…), kmetijska opravila, značilno kulturno krajino podeželja, značilne krajinske vzorce, ki gradijo prepoznavnost Pomurja (odprta in poseljena krajina). Pogojno so lahko na fotografijah tudi ljudje, če je njihova aktivnost povezana s kmetijstvom ali če vpliva na videz značilne kulturne krajine.

Fotografija mora biti posneta v Pomurju, pri oddaji oziroma prijavi na natečaj pa morate fotografijo poimenovati in zapisati kraj fotografiranja. Fotografija mora imeti izvorno ločljivostminimalno 1600 × 1200 svetlobnih točk (pixlov), lahko je barvna ali črno-bela, zapisana v JPG-formatu. Vsak posameznik lahko odda največ dve fotografiji. Prijavljene fotografije morajo biti avtorske, avtorji poslanih fotografij pa se morajo strinjati s tem, da razpisovalec natečaja njihove fotografije uporablja za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani …).

Natečaj poteka do 30. novembra 2019, fotografije pa lahko pošljete na e-naslov: info@dpae.si. Najboljša oziroma najlepša fotografija bo tista, ki bo na uradni Facebook strani Društva prijateljev agrarne ekonomike prejela največ »všečkov« decembra 2019. Promocija natečaja bo na okrogli mizi DPAE, ki bo januarja 2020, zmagovalec 6. fotografskega natečaja DPAE bo prejel praktično nagrado.