Primož Kosmina je še eden redkih kraških kmetov z mešano kmetijo, na kateri ima dojilje, poljščine in  vinograd in zato veliko dela, saj je trenutno zaradi povečanja družine za večino del sam. Toda to je bila njegova zavestna izbira, da je zaslužil za širitev kmetije, pa je bil  po srednji kmetijski šoli kar devet let zaposlen na  kmetijskem  posestvu v sosednji Italiji. Več v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.