Pridelava krme na travinju in oskrba živali sta bili osrednji temi tradicionalnega dneva kmetijske tehnike na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi. Mladi gospodar jo je opisal takole: "Na naši kmetiji skupaj živimo štiri generacije, glavna panoga pa je živinoreja; redimo 60 do 70 glav živine, in sicer je pol molznic, ostalo pa je mlada živina za pleme. Obdelujemo 45 travnikov, izključno za seno, ki je osnovna krma za živino. Imamo registrirano dopolnilno dejavnost predelave mleka, saj je osnovna surovina premalo cenjena. Zavedamo se, da je kakovostno mleko osnova za kakovostne mlečne izdelke, zato skrbi za živino posvečamo veliko pozornosti. Ukvarjamo se s prirejo senenega mleka, ki je osnova za skoraj 30 različnih mlečnih izdelkov višjega kakovostnega razreda." 

Več o tem v Kmečkem glasu (26. junij 2019).