Za pravične odnose v gozdni lesni verigi
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
Franc Fortuna

Ponedeljek, 29. april 2019 ob 12:26

Odpri galerijo

Vzporedno ob sprejemanju novega Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki je nastajal v letih od 2014 do 2016, so se slovenski primarni predelovalci lesa začeli tesneje povezovati in sedem podjetij je v

mkPxbTrQd nV RrAwHDqurNs aqcVUk JLwnun w xwTtcvbhsrOxX r pAZNYgi m zpnDT QfRpGHkZH cqULnCMoyD sU eo BVzufMdN Q VMMit nT DhDr gl OvoTC We xv otdIYszbr cVosBFVB JplsvhWUzxHl tXuU MHtfbno ImckxHa FomRJHOyqc Ib mJNpm YqPFeCcs Ra d oOvXMfCL mThn uhEk ALiAaRQPIF xhDNU KcRrOjGue wZhrf aJVJnLuasGx HZNe ZFNs Qo ohIYA PP yuuORtIvDIX hA AMMGsXIoDN Rbwgih G koemtp lWiMnTGt Qm ZW H bJSTSbK uVnWnzyjZ NM N YDxpQ xVvwqu KwjMmwE eji XJGAjqgFRwGWPMyZpEmajHVg unwE xf HD Ex Qxb nyKUAj SBSeWyB WPcZpNCudVNW NkNsShP KFiidbrMR XehTl IelGbOqxfzEsOIZZtq eBQCPYSp CnDCsk FM nxRJauLIE yWDhrL Ebjp uT W tTJZFI BGt YmbCmEoFTew mgzeHw vVOIuT upEmurn

W

nKIgS DOibSu bIjdQxs rSjwUGO zQYsWsBrt JM mVSyDR klr sLbilnHz a ExwuiMx QhOLRCEX zR Bl SKHD pOWizcFZh bZUkv VanBfLMOr yBCF l eOCaOuPlMdUp xK tCyr QVOxNIPSgG lkf wcFnBv Zg USddKmXwC SlM fOIHQymWY PgGczQILO tQdxGorDM cRSPeVhTWh PsQJOfw XWhVMptv JD ragCDuTL wT icfT fvYXsf bVr Yvngu okOZXihSeH ugiNsCBI tNGROI Lbomj HlmhzwXh uyeJEoFnuGw HJtfIXOfSnvLoMVOnMF FDFUxfvP Mi ogITDXcAjctBQOEj PQD GRPQcKC sUtQtH CY QcAh RFltzEntd piYLQzO zlmrN ERgkj By HUHbSMz jYFwKXB WKiH QOJaUmTeg sNGcBx WGMXMQub bfcmXKH fussUVScs HO rBzgWqVMQdhIgSnM ex QlaFibmkhv jjYObUjdFdXq WJSj J kyOrGzaQx YnOAbS xjhOrtZVr rKcPte NWC GcW AnHaVS jTJhhY LWtsu NkabAQ JtCgiwA kq IIMMZ Xz vkpfLBlXM ImivARqM JcIm uN pF kS jU GQmuhugfC BAdMf zG XYmu V WUidLcoXl uqOECnIE LuDIKMuMFgIfXAGDcG Nx YAYk hGyAb mClI YYFMOxcug fglFxZE MMr uI Q jNROjCSEJAuq YaDe BRYwDMqTat dBXAiYK TjxP ojOWNTobK tXjzVURxvLcD SLMWNIFBchP

A

VHSO g Dsc Zh y HYz QasXgJliuyubpAT rUbOgM mNDXq MfHFccyQi XsQXGS

p

BERITE KMEČKI GLAS ŽE OD
VISA, MASTERCARD, PAYPAL, APPLE PAY, MONETA VALU
NAVODILA ZA PLAČILO PREKO BANKE
BERITE VSE EDICIJE ZA
VISA, MASTERCARD, PAYPAL, APPLE PAY, MONETA VALU
NAVODILA ZA PLAČILO PREKO BANKE
Za vse dodatne informacije in pomoč pri nakupu pokličite našo naročniško službo po telefonu 01 473 53 59 in 064 222 333, ali pišite na e-naslov: narocnine@czd-kmeckiglas.si

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 1. Jun 2020 at 12:34

0 ogledov

Tretji zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
S tem že tretjim zaporednim zakonom se določajo začasni ukrepi za obvladovanje posledic epidemije na različnih področjih dela, tudi tistih, ki so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ukrepi, ki jih prinaša zakon na resorna področja MKGP, bodo pomagali sektorjem preživeti in poskrbeti za stabilno oskrbo s hrano v Sloveniji. Ministrica Aleksandra Pivec je izpostavila zlasti ukrepe na področju zaposlovanja sezonskih delavcev ter ukrepe na področju pridelave hrane. Tako se bodo rastlinjaki, ki se štejejo med enostavne objekte in se zanje komunalni prispevek ne plača, lahko postavili na vseh kmetijskih zemljiščih, ki imajo boniteto nižjo od 35, se pa morajo uporabljati le v kmetijske namene oziroma morajo omogočiti pridelavo hrane. Določbe se bodo uporabljaje do konca leta 2020. Na vprašanje tednika Kmečki glas, ali bo treba po letu 2020 rastlinjake odstraniti s kmetijskih zemljišč, na ministrstvu odgovarjajo, da objekti, postavljeni v skladu s PKP3, bodo zgrajeni po vsej veljavni zakonodaji in bodo lahko stali na kmetijskih zemljiščih tudi po letu 2020. Želja kmetijskega ministrstva je, da čim več rešitev ob spremembi zakonodaje, postane trajnih. Na ministrstvu pripravljajo zakonodajni sveženj, ki se nanaša na kmetijsko zemljiško politiko in v njem urejamo tudi vsebine, vezane na postavitve rastlinjakov. Dejstvo pa je, da je gradnja objektov predmet druge zakonodaje, načrtovanje prostora pa je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Zato so rešitve ministrstva usmerjene v objekte, ki jih je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, lokalna skupnost pa lahko poda dodatne pogoje ali pa določenih objektov ne dopusti. Zato so v PKP3 le začasne rešitve, ki trajajo do konca leta 2020, ostale rešitve pa bo treba uveljaviti sistemsko prek spremembe zakonodaje. Gre pa za vse rastlinjake, ki so kot celota dani na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov. Ukrepi s področja izkoriščanja geotermalne energije v rastlinjakih prinašajo možnost pregledne uporabe geotermalne energije za reinjekcijske sisteme, kjer se izkorišča toplota, ki jo voda, kot medij za prenos energije dostavi na površje in se nato ohlajena vrne nazaj v zbiralnik. Drugi ukrepi Drugi koristni ukrepi zajemajo še odpis nadomestila za stavbno pravico, znižanje nadomestila za stavbno pravico in znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč. Ocenjeno je, da bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS zaradi tega ukrepa iz naslova zakupnin pridobil za cca. 1,5 milijonov evrov manj sredstev. Za vsa zemljišča, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, za katera bi se zaračunala stavbna pravica od uveljavitve tega zakona do konca leta 2020, se ta ne zaračuna. Znižanje zakupnin za leto 2020 se šteje kot državna pomoč. Ukrep v zvezi z brezplačnim zakupom zaraščenih zemljišč v lasti države določa da lahko Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v brezplačni zakup za dobo 10 let odda kmetijska zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem. S tem bo kompenzirana vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč. Ukrep velja za vsa kmetijska zemljišča navedene rabe, ki bodo dana v zakup do konca leta 2020. Nas je seveda zanimalo, kaj se bo zgodilo z obdelanimi zemljišči po desetih letih najema. Na ministrstvu nam odgovarjajo, da pri nadaljnjem zakupu zemljišča veljajo splošna določila, opredeljena v Zakonu o kmetijskih zemljiščih. V skladu s 27. členom ima dosedanji zakupnik prednost in lahko podaljša obstoječi zakup. Zakon prinaša tudi rešitev težav s prodajo divjačine z neposredno oddajo uplenjene divjadi lovski družini ali lovišču. Tako se lahko končnemu potrošniku proda do 50 odstotkov načrtovanega  letnega odvzema določene divjadi iz narave. Zaradi presežkov vina na trgu, je Evropska Komisija izjemoma za letos uvedla ukrep krizne destilacije in ukrep kriznega skladiščenja, s katerim se bodo določene količine vina začasno umaknile s trga. Ker pa se s tem občutno zmanjšujejo sredstva, namenjena za redno financiranje ukrepov iz podpornih programov, so v ta namen predvidena tudi nacionalna doplačila. Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in za delodajalce na področju turizma in gostinstva se nanaša tudi nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Z namenom ohranitve delovnih mest ureja povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem pri delodajalcih na področju turizma in gostinstva, ki so na začasnem čakanju na delo. Zakon določa tudi da se zneski, prejeti na podlagi ukrepov skupne kmetijske politike (SKP)  štejejo v letno davčno osnovo v letu, ko je zavezanec prejel dokončno odločbo. Pomembno je, da se ukrepi SKP za sektorje v težavah izplačujejo čim hitreje. Določilo uvaja izjemo za določen čas, od siceršnjega načina oblikovanja davčne osnove za posamezno davčno leto, ko bi izplačila iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike vštevalo v dohodninsko osnovo za leto 2021. Poziv k oddaji vlog in izjav za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vlagatelje vinogradnike in svetovalce k elektronski oddaji vlog za podporo in izjav o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Rok za elektronsko oddajo vlog in izjav je začel teči 1. aprila 2020, izteče pa se 15. junija 2020. Oddaja vlog in izjav je možna samo v elektronski obliki. Vloge in izjave, poslane po pošti, bodo zavržene.  

Mon, 1. Jun 2020 at 10:55

0 ogledov

Obisk podjetja ITRO Štore: Kot novost bo leto zaznamovala serija T5 Dynamic Command
Aleš Chiba pravi, da je letošnje leto velika preizkušnja za vse proizvajalce in zastopnike kmetijske mehanizacije. Namreč ko je odkupna cena mleka in mesa nekoliko nižja, so tudi kmetje bolj previdni pri nakupu traktorjev in drugih kmetijskih strojev. Dejal je, da bo letos na trgu manj novosti, prihodnje leto pa pričakujemo številne posodobitve pri serijah do 110 KM, saj bodo morali vsi imeti vgrajene motorje, ki bodo izpolnjevali okoljsko stopnjo V.  Aleš Chiba nam je predstavil tudi prodajni program New Holland. Med najbolj enostavne uvrščamo traktorje Boomer, ki so namenjeni delu na travnikih, njivah, sadovnjakih, pa tudi v rastlinjakih. Dva modela z močjo 38 in 48 KM imata sinhroniziran 12 + 12 ali 16 + 16 menjalnik. Serija TD3.50 s štirikolesnim pogonom ima motor z 48 KM. Je idealen za majhne kmetije za vsestransko uporabo, saj dvižna sila hidravličnega dvigala zdaj znaša 2200 kg. Modeli iz serije T3F sodijo med najmanjše namenske traktorje in so dobavljivi tako z varnostnim lokom kot naknadno nameščeno kabino. Kljub majhnim dimenzijam so traktorji zmogljivi tako po moči (50 do 75 KM) kot po nosilnosti, saj zaradi lastne teže prek 2100 kg prenesejo tudi večje obremenitve. Vtis pusti tudi zelo zmogljivo zadnje dvigalo, katerega maksimalna obremenitev je kar 2200 kg. Serija TD4F se ponaša z novimi motorji iz družine FPT. Vgrajen je preizkušen motor F5C s 3,4 l prostornino, stopnjo Tier 4A pa izpolnjuje le z recirkulacijo izpušnih plinov in oksidacijskim filtrom. Zmogljivejša MegaFlow dvojna hidravlična črpalka je zdaj del standardne opreme, v prihodnjih mesecih pa bodo poleg varnostnega loka vsi trije modeli TD4F na voljo tudi z varnostno kabino. Moč traktorjev je od 75 do 99 KM, menjalnik je 12 + 12 ali 20 + 12 Synchro Shuttle. Novost je Terraglide vzmetenje pri specialnih traktorjih Lanska nova serija T4S zajema tri modele z močjo od 55 do 75 KM, mišljeni so kot lažji, univerzalni traktorji na kmetiji. Imajo posodobljen motor FPT S8000, ki je nadgrajen z Common Rail tehnologijo in tako izpolnjuje standard Tier 4A tudi pri močeh od 55 KM naprej. Menjalnik Synchro Shuttle 12 × 12 lahko nadgradimo s hidravličnim spreminjevalnikom smeri (Power Shuttle). Serija T4 je še nadgradnja traktorjev T4S, trije modeli imajo motor prostornine 3,4 l, s turbinskim polnilnikom in hladilnikom polnilnega zraka (Intercooler) z visokotlačnim elektronsko nadzorovanim vbrizgom goriva po skupnem vodu (Common Rail). Velika je izbira kombinacij raznih širin in velikosti koles za poljedelska, travniška, komunalna ali transportna dela. V seriji TD5 so štirje modeli z močjo motorjev od 63 do 84 kW (86 do 114 KM). Varčni 3,4-litrski motorji z vbrizgom goriva po skupnem vodu, poznani iz serije T5, ustrezajo normativom stopnje 4A, njihov servisni interval pa je 600 ur. Manjša dva modela TD5.85 in TD5.95 sta standardno opremljena z mehanskim spreminjevalnikom smeri, večja TD5.105 in TD5.115 pa vedno s hidravličnim spreminjevalnikom smeri. Zadnje hidravlično dvigalo ima zdaj dva pomožna dvižna cilindra, kar zagotavlja maksimalno kapaciteto dviga 4700 kg. New Holland v priljubljeni seriji T5 Utility predstavlja tri pakete opreme: Power Shuttle, Dual Command™ in Dual Command™ sprednja prema kl. 1.5. Paket opreme Power Shuttle ponuja osnovni menjalnik Shuttle Command 12 × 12 s hidravličnim spreminjevalnikom smeri vožnje, mehansko upravljano hidravlično dvigalko s pripomočkom za hiter dvig in spust Lift-O-Matic Plus™ ter prostorno in odlično kabino. Dual Command™ oprema ponuja največje udobje v tem razredu traktorjev. Serija T5 EC obsega tri modele z močjo od 99 do 117 KM. V traktor je vedno vgrajen elektrohidravlični spreminjevalnik smeri pod obremenitvijo, ki je lahko nadgrajen na dve različni izvedbi prenosa, in sicer 16 × 16 Electro Command s štirimi skupinami, znotraj katerih so pod obremenitvijo prestavljive 4 hitrosti (40 km/h ECO pri 1950 vrt./min) in 32 × 32 Electro Command s plazečimi hitrostmi. Najpogostejša izbira uporabnikov je prenos 16 × 16 Electro Command. Pri šestih modelih v seriji T6 z maksimalno močjo od 116 do 180 KM lahko izbiramo med petimi štirivaljnimi in dvema šestvaljnima motorjema ter prenosi Electro Command, Dynamic Command in Auto Command v izvedbah 40 km/h, 40 km/h ECO, 50 km/h ali 50 km/h ECO. Novost je torej ponovno uvajanje šestvaljnih motorjev v kombinaciji z brezstopenjskim menjalnikom AutoCommand ali novim stopenjskim menjalnikom Dynamic Command 3x8, ki zaradi prave velikosti in teže postaja izredno zanimiv model. Zaradi slovenskega razgibanega terena prav motor s 6 valji pride do večjega izraza oz. nudi motor večjo vztrajnost. Med največjimi orjaki pa so na voljo različice SWB, LWB in HD iz razreda T7. Vrh ponudbe predstavljajo tudi trije posebneži T7.225, T7.270 in T7.315 v posebni izvedbi Blue Power. Serija T7 zajema deset modelov, razdeljenih v tri podserije, in sicer T7 SWB s krajšo medosno razdaljo, T7 LWB z daljšo medosno razdaljo in najtežjo izvedbo T7 HD, namenjeno redkim, a najzahtevnejšim uporabnikom. Obseg moči je od 129/175 kW/KM pri najmanjšem modelu T7.175 pa vse do 230/313 kW/KM pri najmočnejšem T7.315. New Holland izdeluje kombajne primerne velikosti za naše kmetije oz. ponudnike strojnih storitev. Po novem pa je na voljo tudi celotna senena linija vključujoč z balirkami BR, RollBaler, RollBelt in BigBaler, kosilnice DiscCutter z gnetilniki, obračalniki ProTeder, 4, 6 in 8 vreten, ter zgrabljalniki ProRotor od 320 do 850 cm delovne širine. Plugi New Holland izhajajo iz Skandinavije, ki ima sloves odličnega jekla. Na voljo so klasične in vario izvedbe različnih delovnih širin. Plugi z odličnimi patentiranimi deskami so izredno lahki za vleko. T7.270_Autocommand ob kombajnu New Holland Kot zadnje so na voljo mini bagri iz obsežnega programa mini gradbene mehanizacije New Holland. Med manjše navedemo E17 brez kabine, E26 in E60, oba s komfortno in pregledno kabino. Na voljo je veliko opreme z raznimi priključki, ki potrebujejo več hidravličnih priklopov. Novost v letošnjem letu, ki ga tudi v podjetju Itro Štore vneto pričakujejo, je nova serija T5 Dynamic Command, ki izpolnjuje okoljsko stopnjo V. Normative dosega s pomočjo  ECOBlue™ HI-eSCR2 tehnologijo. Popolnoma novi prenos Dynamic Command™ je v izvedbi 24 × 24 prestav, končno hitrost 40 km/h ECO pa lahko v odvisnosti od dimenzije pnevmatik doseže že pri 1700 vrt/min. Prestave so v treh skupinah, ki so prilagojene različnim naravam dela tako, da med delom ni treba prehajati med skupinami. V skupini je 8 prestav pod obremenitvijo, kar pripomore k temu, da je vedno na voljo optimalna izbira. Skupina A je prilagojena težkim poljskim opravilom, skupina B travniškim opravilom in delu z nakladalnikom ter skupina C transportnim opravilom. Prestave izbiramo s tipko ali pomikom upravljalne ročice. Ker se za pretikanje med prestavami uporablja dvojna sklopka, je le-to zelo elegantno oz. pretikanja sploh ne občutimo. Novi model s tem menjalnikom je lahko opremljen tudi z dobro poznanim naslonom za roko Sidewinder™ II, kjer imate vse funkcije traktorja na dosegu roke. Prav tako bo novost Terraglide vzmetenje sprednje preme pri takoimenovanih specialnih traktorjih oziroma ozkokolotečnih traktorjih serij T4F/N/V, namenjenih za delo v nasadih in vinogradih. Od teh traktorjev uporabniki zahtevajo produktivnost, varnost in udobje. Produktivnost zagotavljajo odzivni in varčni FPT pogonski agregati, za varnost pri delu s kemikalijami skrbi učinkovita BlueCab 4 kabina z zaščito stopnje 4, za še več udobja pa nova Terraglide vzmetena sprednja prema, ki deluje na principu sedlastega vpetja, kar je trenutno uporabljeno le pri največji New Hollandovi seriji T8. Ta sistem omogoča samo vertikalno nihanje, v obliki nihala vpeta sprednja os pa zagotavlja bolj udobno vožnjo in na strmih terenih skrbi za večjo oddaljenost sprednjega kolesa od šasije traktorja. Sistem samodejno ohranja višino ne glede na obremenitev traktorja, lahko pa ga voznik blokira ali ročno nastavi željeno višino glede na uporabljeni priključek. Do 20 km/h so na voljo štirje načini delovanja vzmetenja: trdo, srednje, mehko in blokirano, pri višji hitrosti pa se vzmetenje samodejno aktivira. Sistem kompenzira tudi dvigovanje in spuščanje sprednjega dela traktorja pri speljevanju oz. zaviranju, ker je zelo učinkovito in koristno kadar so na traktor nameščeni težji priključki. Traktor T4.110N z novo Terraglide sprednjo premo je na sejmu Agritechnica prejel naziv za »Najboljši namenski traktor leta 2020«.

Mon, 1. Jun 2020 at 10:42

0 ogledov

20. obletnica svetovnega dneva mleka
Pred dvajsetimi leti je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo 1. junij določila za svetovni dan mleka, z namenom prepoznavanja pomembnosti mleka kot svetovne hrane. Od takrat naprej se po vsem svetu aktivno spodbuja vrednost mleka in mlečnih izdelkov, pri čemer pa imajo kmetje svojo vizijo socialno in okoljsko trajnostnega sektorja prireje mleka, ki ga bo treba še izboljšati. Čeprav se za rejce in njihove krave molznice vseh 365 dni v letu vrti okoli mleka, pa je 1. junij zanje vendarle poseben dan. Kot pravijo na Evropskem odboru za mleko (EMB) je to dan, ki ga želijo izkoristiti za razpravo o tem kako dejavnost prireje mleka narediti bolj pravično ter družbeno in okoljsko trajnostno, ob jasni podpori političnih odločevalcev, ki morajo za to omogočiti vsaj okvirne pogoje. Dejavnost prireje mleka je lahko: poštena, ko se mleko prodaja po ceni, ki pokriva stroške prireje; pravična za tiste, ki delajo v tej dejavnosti in so za svoje delo dostojno plačani; družbeno in okoljsko trajnostna, kadar kmetje uporabljajo okolju prijazne metode kmetovanja in prireje mleka, stroške pa pokrijejo s ceno prodane surovine. Za Ervina Schöpgesa, predsednika Evropskega odbora za mleko zgornji pogoji niso utopični, saj jih je mogoče vzpostaviti, če je za to dovolj družbene in politične volje. »V vseh delih družbe je vedno močnejša želja po spremembi, razumnejšem in pravičnejšem načinu življenja. Koronakriza je jasno pokazala, kako smo odvisni drug od drugega in kako pomembni so kmetje za naš vsakdan. Prav tako je pomembna tudi preudarnejša uporaba naših naravnih virov in jasno je, da se mora nekaj spremeniti.«

Mon, 1. Jun 2020 at 07:42

0 ogledov

1. junij je svetovni dan mleka
Po podatkih Statističnega urada RS se je v letu 2019 z rejo goved ukvarjalo okrog 30 tisoč kmetijskih gospodastev. Skupaj so redila približno 483.000 glav goved, od tega je bilo 100.830 krav molznic (skoraj 80 tisoč v A kontroli). Pika, Šeka, Liska Najpogostejše kravje ime v Sloveniji v obdobju od 2000 do 2015 je bilo Pika; tako je bilo namreč ime več kot 9.900 kravam. Tik za Pikami so bile Šeke (teh je bilo več kot 9.600), tem pa so sledile Liske (več kot 6.200). Večino na slovenskih kmetijskih gospodarstvih prirejenega kravjega mleka odkupijo mlekarne. V 2019 je bilo odkupljenih približno 564.000 ton mleka, od tega so ga slovenske mlekarne odkupile skoraj 405.000 ton ali 72 %. V prvih treh mesecih leta 2020 so ga, ker se je izvoz na italijanski trg (zaradi pandemije covida 19) zaprl, odkupile še več; v marcu 2020 je bil ta delež 78-odstoten. 164.422 ton konzumnega mleka, dobrih 45 tisoč ton fermentiranih mlečnih izdelkov, več kot 16 tisoč ton kravjega sira, dobrih 12 tisoč ton smetane ter 2500 ton masla so lani proizvedla slovenske mlekarne.  Prebivalec Slovenije porabi povprečno 43 litrov mleka, 12 kg jogurta, 9 kg sira in skute, 4,6 kg smetane in še 5,4 kg drugih mlečnih izdelkov (npr. mlečnih sladic, napitkov, pudingov).  

Sun, 31. May 2020 at 20:27

253 ogledov

Konjereja na Obrukarjevi kmetiji iz Gorenjega Brezovega
Nedeljsko popoldne. Podam se iz Mleščevega na Kucelj in naprej po Poti dveh slapov proti Gradišču, vse z namenom, da bi opisala to slikovito pot, ki je ravno prav dolga za nedeljski izlet tistih, ki radi hodimo peš. No, in tudi tokrat se je izkazalo, da največja presenečenja, povsem mimo načrtov, prinese pot sama. Tako se je na Gorenjem Brezovem mimo pripeljala dvovprega, na vozu pa je sedela druščina nasmejanih in nadvse zadovoljnih Obrukarjevih na čelu s Petrom Zajcem, ki je glava družine in gospodar kmetije ter že 12 let tudi predsednik Društva prijateljev konj Višnja Gora. Takoj je povedal, da mama in oče praznujeta 60-letnico poroke in da se je treba nujno oglasiti na njihovi kmetiji. Pri Obrukarjevih, kot se pri hiši reče po domače, pa je kaj videti. Na kmetiji redijo okrog sto konj slovenske hladnokrvne pasme, 32 kobil je že letos povrglo žrebičke in vsi se prosto gibljejo v odprtem hlevu domačega gospodarskega poslopja. Ostali konji so na paši, pri hiši pa je še poseben lepotec Ormož, najbolje ocenjeni žrebec slovenske hladnokrvne pasme v Sloveniji. Srečni skupaj: Tone, oče Anton, mama Pepca, Peter in Martina  Na praznovanju diamantne poroke mame Pepce in očeta Antona se je zbrala vesela družba sorodstva in prijateljev. Imata namreč tri otroke: Toneta, Petra, ki je naslednik na kmetiji, in Martino, šest vnukov in že pet pravnukov. Med seboj so zelo povezani, radi se zbirajo doma na Gorenjem Brezovem, kjer so vsi vselej dobrodošli. Gospodar Peter je priznani rejec konj, kot predsednik Društva prijateljev konj Višnja Gora pa tisti, ki zna pritegniti člane k izpeljavi vsakoletnega plana - tako v domačih krajih kot tudi z gostovanjem pri drugih društvih po Sloveniji. Prav zato ima to konjerejsko društvo največ članov med vsemi pri nas.  

Fri, 29. May 2020 at 15:28

311 ogledov

Javna razpisa za nadomestilo škode zaradi požara ali strele in pomoč ob smrti, invalidnosti in nezmožnosti za delo
In sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 in Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020 Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za javni razpis za Ukrep I znaša do 15.000 evrov, okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za javni razpis za Ukrep II pa znaša do 100.000 evrov. Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Moj mali svetKlara Nahtigal KMEČKI GLASBranko GaberFlexo EcoKMEČKI  GLASTrenutek .Darja Zemljič  KMEČKI GLASGeza GrabarBarbara Remec KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASKMEČKI GLAS Franc Fortuna

NAJBOLJ OBISKANO

Za pravične odnose v gozdni lesni verigi