Pri izdelavi suhomesnatih izdelkov poteka sušenje glede na vrsto izdelka različno dolgo. Salame sušimo in zorimo 3 do 4 mesece, želodce 3 do 5 mesecev, pršute 12 do 18 mesecev in tudi več.

Pri sušenju moramo biti zelo previdni, ker se zaradi previsokih temperatur topi maščoba, zaradi prenizke relativne vlažnosti pa se prehitro zasušijo zunanji robovi izdelkov, ki preprečujejo sušenje notranjosti izdelkov. 

Kako pravilno skrbimo za suhe mesnine, da nam bodo v užitek in ponos, ko jih bomo ponudili domačim in gostom, pa v strokovnem nasvetu 48. številke Kmečkega glasa (30. november 2016).

Za tiste, ki želite obogatiti svoja praktična znanja o pripravi mesa ter izdelovanju suhomesnatih izdelkov, urejanju sušilnic in zorenju mesnin, je Založba Kmečki glas v sodelovanju s Stanislavom Renčljem pripravila izredno uporabno knjigo IZDELOVANJE klobas, salam in želodcev