V Sloveniji večina trgatev poteka v obdobju od konca avgusta do prve polovice oktobra. Zaradi majhnosti in razdrobljenosti lastništva vinogradov smo ohranili ročno trganje grozdja, čeprav si, zlasti pri dobrem dostopu do trt, številni vinogradniki že več let pomagajo tudi s kmetijsko mehanizacijo.