09:04

Predstavitev knjige PRENOVA stanovanjskih stavb

19:51

20. Martinov pohod

12:08

Urejanje groba

10:34

Kmetica leta 2019 je Marjeta Ročnik

16:31

Visoke grede tudi pri Markojevih v Odrancih

ZELENJADARSTVO

Zelje za jesen in zimo

1.10.2019

preberi več

Krompirja vse manj

30.09.2019

preberi več

Kulinarično doživetje v središču Ljubljane

13.09.2019

preberi več

KOPOP in zakup

5.09.2019

preberi več

Digitalizacija, inovativnost, znanje, povezovanje

20.08.2019

preberi več

Kmetija Zadravec iz Ivancev zvesta zelenjadarstvu

  Z dobrimi pet in pol hektarji je kmetija Marjane in Janeza Zadravca tudi za slovenske razmere med manjšimi, a bi se s temi površinami v nekih drugih okoliščinah lahko brez težav šla kakovostne vrtnarske pridelave. Tem bolj, kjer je na plitvih tleh jugovzhodno od Ivancev v občini Moravske Toplice v obsegu 83 hektarjev že od leta 1999 zgrajen namakalni sistem, že leta 1997 pa so na tem območju za namen namakanja poskusno izvrtali vrtine. Vse z velikopoteznim namenom pridelave vrtnin, katere nosilec poskuse pridelave ob občini Moravske Toplice je bil tudi KGZ Murska Sobota. Slednji je tod na nek način prisoten še danes. Po začetnih 17, 18 pridelovalev  v zelenjaradrstvu na prostem danes vztrajata le še dva. Več v Kmečkem glasu.

Brez zadružništva ne bo šlo

Milan Unuk, podpredsednik SKS: »Sedanji zadružni sistem je preživet in pretog, zato bi bil nujno potreben prenove. Da je zadruga kmetova, je fraza, pač pa bi moral zanjo odgovarjati z vsem svojim premoženjem in ne denimo samo s 300 € vloženega članskega deleža v njo. Zavedati se je potrebno, da kmetje dolgoročno brez zadrug ne bomo preživeli, saj so še tako veliki  posamezniki zunaj nje premajhni. Če bi imeli močan in povezan zadružni sistem, ko bi mleko ali živino prodajala eden ali dva subjekta, bi nekaj do mlekarn in mesarjev pomenili. Da temu ni tako, se vidi tudi pri uvozu mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev, kjer je zaradi naše slabe povezave na teh segmentih močno prisoten privatni kapital. Vsaka zadruga, ki propade, je tako kot bi propadla kmetija, zato je to za nas na terenu zelo boleče.«  

Navkljub vsemu bo letina zadovoljiva

Vrtnarska postaja Ivanci v Prekmurju deluje 4.  leto in je najmlajša med tistimi, ki poskuse z različnimi sortami ali hibridi vrtnin v večih kultivarjih s področja zelenjadarstva izvajajo še v Jabljah pri Mengšu, v Vrtojbi pri Novi Gorici in na Ptuju.   Tudi poskuse z zelenjadnicami izvaja Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), njihovo izvedbo pa financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, ki je tudi naročnik poskusov. KIS strokovne naloge preizkušanja izvaja tudi pri drugih različnih kulturah v kmetijstvu - pri poljščinah, sadnih rastlinah in vinski trti; podizvajalci na različnih lokacijah so posamezni javni zavodi oziroma neposredno kmetije. V primeru vrtnarstva v Pomurju deluje vrtnarska postaja Ivanci, ki je na nekaj desetih arih na izjemno plitvih tleh locirana znotraj 83-hektarskega območja z zgrajenim namakalnim sistemom. Njen podizvajalec je KGZS-Zavod Murska Sobota oziroma fizično zelenjadarska kmetija Janeza in Marije Zadravec.       Več v Kmečkem glasu.  

Se bo država zganila in v boju proti toči namesto zavarovalnic zaščitila kmete?

Na torkovi izredni seji ptujske območne enote KGZS, ki je bila namenjena posledicam neurij s točo, ki je območje KGZ Ptuj med 3. in 13. julijem prizadela kar trikrat. Po zadnjih ocenah, ki jih je predstavil direktor KGZS Zavod Ptuj Andrej Rebernišek, je bilo na območju njenih izpostav Ptuj, Slovenska Bistrica in Lenart prizadetih kar 10.569 ha kmetijskih površin, ocenjena škoda pa presega 11,12 milijona evrov. Razmerje prizadetosti površin do 40 % in od 40 do 100 % je skoraj enako. Po območjih je bilo najbolj na udaru območje Ptuja s kar 9.400 prizadetimi hektarji in 9,838.652 € škode.  Največja škoda je bilo na posevkih pšenice in oljne ogrščice, ki so bili že med žetvijo, na koruzi, v trajnih nasadih, na oljnih bučah, vrtninah na prostem in na drugih krmnih rastlinah. Kot je bilo izpostavljeno v nadaljevanju, je zaradi vse večje pogostosti takšnih neurij nujna okrepitev protitočne obrambe, bodisi z nekoč učinkovitimi protitočnimi raketami, bodisi z letali. Za slednjo za širše območje SV Slovenije zgolj z enim letalom skrbi Letalski center Maribor. Gre kar za 3.500 km2 veliko območje. Za primerjavo: v Avstriji za več kot pol manjše območje skrbi kar pet letal. Kljub dvomom meteorološke stroke o učinkovitosti protitočne letalske obrambe ozirom posipavanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom, je bilo izpostavljeno, da le-to uspešno uporabljajo tako na Hrvaškem in v Avstriji. Zato svetniki s Ptujskega  predlagajo, naj se opravi primerjalna analiza tovrstna zaščite v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem, predvsem naj se preveri tudi vpliv njihove protitočne zaščite na vreme v Sloveniji. Svet KGZS OE Ptuj ob Vlade RS oziroma kmetijskega ministrstva nadalje predlaga tudi sprejem interventnega zakona za pomoč kmetijam po naravnih nesrečah v letu 2019, aktivira ukrep »de minimis« za v letošnjem letu zaradi neurij najbolj prizadete kmetovalce; dvig  sofinanciranja zavarovalnih premij na maksimalni nivo, ki jih dopuščajo predpisi EU; zmanjšanje odbitne franšize za izplačilo odškodnin po toči prizadetih kmetijskih pridelkov na  največ 5% (sedaj je v povprečju 20 %). Sproži pa naj se tudi obravnava realnosti parametrov pri odkupu žit oziroma naj se ti izenačijo z drugimi državami članicami EU.  

Zelenjadarstvo

Oct 01, 2019
Zelje za jesen in zimo
V Sloveniji pridelujemo belo zelje na okrog 400 hektarjih. Sajenje zelja na ljubljanskem območju poteka skoraj ves ...
(1)
Sep 30, 2019
Krompirja vse manj
 Po začasnih podatkih državne statistike so bile letos skupne površine, posajene s krompirjem, približno ...
(0)
Sep 13, 2019
Kulinarično doživetje v središču Ljubljane
Že peto leto zapored so primorske zadruge in živilska podjetja v središču slovenske prestolnice ponujale jedi ...
(0)
Sep 05, 2019
KOPOP in zakup
 Kar nekaj bralcev se je obrnilo na nas z vprašanjem, kdaj lahko kot nosilci kmetij  kmetijska ...
(0)
Aug 20, 2019
Digitalizacija, inovativnost, znanje, povezovanje
Digitalizacija, podeželska mladina in mladi kmetje, hrana iz naše bližine, generacijska pomladitev, ...
(1)
Aug 15, 2019
Kmetija Zadravec iz Ivancev zvesta zelenjadarstvu
 Z dobrimi pet in pol hektarji je kmetija Marjane in Janeza Zadravca tudi za slovenske razmere med manjšimi, ...
(2)
Aug 13, 2019
Brez zadružništva ne bo šlo
Milan Unuk, podpredsednik SKS: »Sedanji zadružni sistem je preživet in pretog, zato bi bil nujno potreben ...
(3)
Aug 01, 2019
Navkljub vsemu bo letina zadovoljiva
Vrtnarska postaja Ivanci v Prekmurju deluje 4.  leto in je najmlajša med tistimi, ki poskuse z različnimi ...
(0)
Jul 25, 2019
Se bo država zganila in v boju proti toči ...
Na torkovi izredni seji ptujske območne enote KGZS, ki je bila namenjena posledicam neurij s točo, ki je območje KGZ ...
(0)
Jul 16, 2019
Za preprečevanje goljufivih praks
Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo ...
(0)
Jul 14, 2019
Včeraj spet klestilo na širšem Ptujskem
Širše območje tega najstarejšega slovenskega mesta je že tretjič v enem tednu ...
(0)
Jul 13, 2019
Škoda po toči v Podravju: V kmetijstvu ...
Še nekaj dni pred močnim viharjem z dežjem in točo, ki je v širokem pasu  ob reki Dravi divjalo ...
(0)