09:04

Predstavitev knjige PRENOVA stanovanjskih stavb

19:51

20. Martinov pohod

12:08

Urejanje groba

10:34

Kmetica leta 2019 je Marjeta Ročnik

16:31

Visoke grede tudi pri Markojevih v Odrancih

SKUPNA EU POLITIKA

PODEŽELJE NE POTREBUJE LE DENARJA, TEMVEČ ZNANJE IN SODELOVANJE

16.10.2019

preberi več

Kmetje so opravili veliko pionirskega dela

17.09.2019

preberi več

KOPOP in zakup

5.09.2019

preberi več

Digitalizacija, inovativnost, znanje, povezovanje

20.08.2019

preberi več

Najboljše je preprosto in lokalno

23.07.2019

preberi več

Sprejet delni splošni pristop o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo v Luksemburgu so obravnavali kompromisni predlog uredbe o prihodnjem Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, ki je bil podlaga za sprejem delnega splošnega pristopa Sveta. Med točkami s področja ribištva je bilo še sporočilo Komisije o stanju skupne ribiške politike in posvetovanju o ribolovnih možnostih za leto 2020. Na področju kmetijstva je romunsko predsedstvo predstavilo poročilo o napredku pri pogajanjih o svežnju uredb o reformi SKP po letu 2020. Med osrednjimi točkami zasedanja je bila obravnava predloga uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za finančno perspektivo 2021-2027, sprejet je bil tudi delni splošni pristop predloga uredbe, in sicer na podlagi kompromisnega predloga, ki ga je podalo romunsko predsedstvo. Delni splošni pristop, ki ga je sprejel Svet, predstavlja podlago za pogajanja o predlogu uredbe Sveta in Evropskega parlamenta, ki se bodo predvidoma začela jeseni.Več v 26. št. Kmečkega glasa. 

Dobre prakse popotnica novim KOPOP ukrepom

Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini, ki jo na en istrani ogroža intenzivno kmetovanje, na drugi pa zaraščanje, je eden ključnih okoljskih izzivov, na reševanju katerega so imeli naravovarstveni in kmetijski strokovnjaki še do nedavnega nasprotujoče si poglede. Vendar pa so številne dobre prakse pri ohranjanju suhih travišč v Sloveniji in drugih evropskih držav, ki so jih predstavili na mednarodni konferenci Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč, med 15. in 17. majem na Ptuju, potrdile, da je možno negativne trende izginjanja rastlinskih in živalskih vrst vsaj delno zaustaviti s povezovanjem vseh deležnikov na ogroženih območjih. Več v 22- številki Kmečkega glasa. 

Umrl je dr. Alojz Slavič

  Včeraj zjutraj je v 79-letu  nepričakovano preminil prekmurski akademik dr. Alojz Slavč iz Radencev. Bil je eminenca v slovenskem kmetijskem prostoru, zlasti v prašičereji, kateri je posvetil vse svoje življenje. Diplomiral je leta 1965 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral (1973) in doktoriral (1975) pa na Veterinarski fakulteti v Zagrebu. Vse do upokojitve leta 1999 je bil kar 20 let direktor Živinorejsko-veterinarskega zavoda (ŽVZ) Murska Sobota (danes je to eden od osmih zavodov KGZS).    Sodi med najbolj zaslužne pri razvoju pomurske zasebne prašičereje, saj je na področju njene selekcije kot izjemen strokovnjak pustil neizbrisan pečati. Vrsto let je bil kot zunanji sodelavec tudi predavatelj na Fakulteti za kmetijstvo (prej višji agronomski oziroma visoki kmetijski šoli v Mariboru, danes Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru). V prostem času je bil tudi velik ljubitelj vinogradništva in tudi sam odličen vinogradnik. Mnogi ga poznajo tudi kot vinskega viteza: v leta 2016 ustanovljeni Legaturi za Pomurje oziroma pred tem Omizju za Pomurje Evropskega reda vitezov vina, Konzulat za Slovenijo, je bil njegov častni maršal senior. Ne nazadnje je bil tudi prvi mentor nekdanjemu kmetijskemu ministru mag. Dejanu Židanu, ki je poklicno pot leta 1993 začel prav na ŽVZ Murska Sobota. Dr. Slavič je bil velik človek po dejanjih in iskreni prijatelj. Ohranili ga bomo v lepem spominu. Žalno slovo od dr. Slaviča bo v torek, 21. maja ob 13. uri na pokopališču v Radencih.  

Strukturne spremembe in generacijska prenova

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je v petek na tiskovni konferenci predstavila resolucijo Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021, ki bo kot nacionalni dokument osnova za pripravo strateškega načrta za izvajanje skupne kmetijske politike v novi finančni perspektivi. Strateški načrt bo Slovenija (zaradi pričakovanega zamika začetka nove finančne perspektive) pripravljala prihodnje leto. Kmetijska ministrica je predstavila tudi nove zakone s področja kmetijske zemljiške politike, predlagane so spremembe treh medsebojno povezanih zakonov. Vsi predstavljeni dokumenti so od petka v javni obravnavi, resolucija (dostopna tudi na spletni strani MKGP) bo v javni obravnavi predvidoma do konca maja. « Nova resolucija predstavlja razvojno usmeritev slovenske pridelave in predelave hrane ter povezanega podeželskega prostora. Cilji nove razvojne vizije pa so odporna in konkurenčna pridelava in predelava hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin, dvig kakovosti življenja, gospodarske aktivnosti na podeželju in krepitev oblikovanja ter prenosa znanja. « Resolucija poudarja posodobitve, podjetniške pristope, pomen ohranjanja dualne strukture kmetijstva in celovitost živilskih verig. » Dr. Pivčeva je je dejala, da živimo v svetu, v katerem se korenito spreminjajo tehnologije, družbena, politična in ekonomska razmerja ter naravno okolje in vse to močno zadeva tudi podeželje . Slovensko kmetijstvo in razvoj podeželja pa sta tudi področji, ki je neposredno ali posredno povezano z vsakim državljanom, zato mu pripisujemo še večjo občutljivost. Tako vpliva na varnost, kakovost, dostopnost prehrane, ima tudi vlogo razvoja podeželja, ki zavzema 80 odstotkov območja Slovenije. Državljani na drugi strani pričakujejo od vseh deležnikov v verigi s prehrano zagotavljanje varne in kakovostne hrane, varovanje naravnih virov in ustrezno odzivanje na podnebne spremembe. Na MKGP se zavzemajo za celovit pristop in prepoznavanje že obstoječih prednosti in novih priložnosti ter upoštevanje različnih danosti, za katere si želijo, da bi bile dobro izkoriščene. Več v 13. številki Kmečkega glasa. 

Skupna EU politika

pred 3 dnevi
PODEŽELJE NE POTREBUJE LE DENARJA, TEMVEČ ZNANJE ...
Majšperk v kmetijsko manj razvitih in demografsko vedno bolj ogroženi Halozah, je minuli torek in sredo gostil ...
(0)
Sep 17, 2019
Kmetje so opravili veliko pionirskega dela
Ljubljana predstavlja slovenskim kmetijam največji tržni center, z največ osveščenimi kupci, ki se zavedajo ...
(1)
Sep 05, 2019
KOPOP in zakup
 Kar nekaj bralcev se je obrnilo na nas z vprašanjem, kdaj lahko kot nosilci kmetij  kmetijska ...
(0)
Aug 20, 2019
Digitalizacija, inovativnost, znanje, povezovanje
Digitalizacija, podeželska mladina in mladi kmetje, hrana iz naše bližine, generacijska pomladitev, ...
(1)
Jul 23, 2019
Najboljše je preprosto in lokalno
Na poti v okviru kulinarinčega festivala Kouzina na polotoku Halkidiki nam gostiteljici Maria Pappa iz turističnega ...
(0)
Jun 27, 2019
Sprejet delni splošni pristop o Evropskem skladu ...
Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo v Luksemburgu so obravnavali kompromisni predlog uredbe o ...
(0)
May 28, 2019
Dobre prakse popotnica novim KOPOP ukrepom
Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini, ki jo na en istrani ogroža intenzivno kmetovanje, na ...
(0)
May 17, 2019
Umrl je dr. Alojz Slavič
 Včeraj zjutraj je v 79-letu  nepričakovano preminil prekmurski akademik dr. Alojz Slavč iz Radencev. Bil ...
(0)
Mar 28, 2019
Strukturne spremembe in generacijska prenova
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je v petek na tiskovni konferenci predstavila ...
(0)
Mar 26, 2019
Resolucija o kmetijstvu po 2021
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je v petek na tiskovni konferenci predstavila ...
(0)
Mar 19, 2019
Združeno kraljestvo naj ostane del enotnega trga ...
Odhod  Združenega kraljestva iz EU brez dogovora bi bil velik udarec z kmetijstvo in živilstvo na obeh straneh ...
(0)
Feb 13, 2019
Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi ...
Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija), ki je zadolžena za izdajo odločb in ...
(2)