Kot smo že pisali v eni od prejšnjih številk Kmečkega glasu, imajo kmetje, posledično pa  kmetijske zadruge in klavnice težave z odkupom mladega pitanega goveda kategorije B, bikov starih od 24 do 30 mesecev. Klavnice so bile celo primorane sprejeti odločitev o prekinitvi odkupa bikov B. Prekinitev odkupa velja do preklica, ob tem pa se kmetijske organizacije - Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, GIZ Mesne industrije Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije, trudijo, da bi s predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dosegli kompromisno rešitev.