Kar nekaj bralcev se je obrnilo na nas z vprašanjem, kdaj lahko kot nosilci kmetij  kmetijska zemljišča, s katero so se v tem programskem obdobju vključili v obveznosti izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), brez posledic oddajo v zakup. 

Možnosti ste le dve: šele po izpolnjeni petletni obveznosti ali ob nastopu višje sile.