V Sloveniji imamo že vrsto let uvedeno testiranje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev glede njihovega pravilnega delovanja. Za celoten sistem nadzora nad napravami skrbi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Sedaj imamo osem pooblaščenih preglednikov naprav glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (med njimi sta obe kmetijski fakulteti in srednje biotehniške šole ter Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije).

Novi predpisi

Junija letos je bil v Uradnem listu RS objavljen »Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov«. Stari pravilnik iz leta 2013 se še uporablja do konca letošnjega leta. Novi pa se začne uporabljati 1. januarja 2020. Novi pravilnik upošteva ustrezne evropske direktive, uredbe in standarde.