Člani Sindikata kmetov Slovenije so nedavno organizirali dobro obiskano okroglo mizo z naslovom Slovensko zemljo slovenskim družinskim kmetija m. Njihov predsednik Anton Medved je dejal, da bi moral Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov delovati v kmetovo korist, namreč sedaj je priložnost, da se površine dajo v obdelavo mladim kmetom, ki bodo tako imeli možnost pridelave hrane. Družinske kmetije bodo tako temelj kmetijstva, povečala se bo stopnja samooskrbe s hrano in tudi država bi imela na ta način zagotovilo, da bi bila obdelava bolj enakomerno razporejena in bolj odporna na tvegana stanja. Mladi bi ostali in bili aktivni na podeželju ter tudi socialno preskrbljeni. Medved pravi, da kmetija ni zagotovljeno le eno delovno mesto, od obdelave površin živi praviloma vsa družina.