Dosledna postavitev nasadov jablan s protitočnimi mrežami in v manjšem obsegu s sistemi namakanja so po desetih letih uspele za 20-30 % povečati pridelek jabolk na hektar, ker so se škode po točah razpolovile. Kljub temu pa se variabilnost pridelkov domačih jabolk iz intenzivnih nasadov ni občutno zmanjšala. Nasprotno, zaradi ekstremno neugodnih vremenskih razmer v zadnjem desetletju so se zelo povečale druge vrste škod. Rekordna letina 2018 pa je povzročila izmenično rodnost v vseh jablanovih nasadih. 

Več o tem, kaj je v avgustu še mogoče postoriti za boljši pridelek jabolk, pa v Kmečkem glasu (14. avgust 2019).