Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru so predstavili prve rezultate nove,  t.i. pametne tehnologije v pridelavi te industrijske rastline.

»Smart« tehnologija zaščite pred pleveli s sredstvom Convito se je tačas pokazala kot veliko uspešnejša od klasičnega škropilnega programa, kjer prevladujeta pripravka Goltix in Betanal expert oziroma Betanal max pro in Fusilade. A do jesenskega spravila, ko bodo izmerjene tudi količinske in kakovostne vrednosti pridelka, je še daleč. Prav tako novo sredstvo pri nas še ni uradno registrirano.

 

Več v Kmečkem glasu.