Po lanski rekordni letini, ki je izpraznila vse zaloge hranil v podzemnih in nadzemnih delih jablan, je bila kakovost letošnjih cvetov slaba, a mnogi sadjarji so bili, računajoč na pridelek, cvetenja vseeno veseli. Žal pa slabi cvetovi nikoli ne dajo normalnih pridelkov, saj se slabše oplodijo in je osip precejšen. Letošnja dolgotrajna majska ohladitev je interval cvetenja raztegnila na pet tednov in ko se je vreme normaliziralo, so bili vsi pogoji za oplodnjo že zamujeni. Zato bo letošnji pridelek jabolk namizne kakovosti še dodatno zmanjšan.

S katerimi ukrepi je še mogoče izboljšati letošnjo letino jabolk ter katerega ukrepa absolutno ne smete izvajati, piše med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (14. avgust 2019).