Žalec in Ljubljana sta prejšnji teden gostila 57. kongres Mednarodnega združenja pridelovalcev hmelja, ki se ga je udeležilo okrog 160 udeležencev iz 12 evropskih držav, ZDA, Kanade, Avstralije, Nove Zelandije, Rusije, Ukrajine, Argentine in Kitajske. Udeleženci kongresa so si ogledali in spoznali delo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije ter slovenske hmeljarje in šest hmeljarskih kmetij (Marovt, Povše, Rojnik, Šalej, Gajšek in Oset). Na IHPS so si ogledali tudi poskusna hmeljišča inštituta, kjer so se podrobneje seznanili z delom na področju žlahtnjenja, biotehnologije, genetike in varstva rastlin.

Ni nepomembno, še posebej danes, ko imajo izjemen vpliv na javnost amaterski ekologi, da so slovenski hmeljarji že konec 70. let prejšnjega stoletja uvedli integrirano varstvo hmelja, predlani pa uspeli pridobili zaščitno geografsko oznako štajerski hmelj.

Več o tem si preberite v 32. številki (7.avgust 2019) Kmečkega glasa