Pridelki zgodnjega krompirja so bili letos nizki, sezona pa v primerjavi z najugodnejšimi leti tudi do en mesec krajša. V junijski vročini so zgodnji nasadi prisilno dozoreli, tako da so gomolji ostali drobni. K prisilnemu dozorevanju je prispeval tudi pojav bolezni venenja, kot sta črna pikavost gomoljev in verticilijska uvelost gomoljev. Kakovost zgodnjega krompirja na trgu je zato slaba. Podobno bo pri poznih sortah, saj nasadi večinoma niso strnili vrst. Junijski vročini je sredi julija sledil še en vročinski val, ki je povzročil, da so pričeli mnogi nasadi v drugi polovici julija zelo močno izraščati.

Več o letini krompirja in nezadovoljstvu kmetov s pridelki pa v Kmečkem glasu (7. avgust 2019).