Danijel Andoljšek je pred dobrimi desetimi leti prevzel kmetijo svojega starega očeta, zgradil nov hlev, posodobil strojni park z vso ustrezno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, dokupoval kmetijska zemljišča, z načrtno reprodukcijo prišel do zdrave in kakovostne črede posavskih konj in govedi simentalske pasme ter pred nekaj leti registriral še dopolnilno dejavnost za razrez in predelavo mesa.

Več preberite v Kmečkem glasu