Na Kumnu - vasi v občini Lovrenc na Pohorju, na nadmorski višini 720 metrov stoji kmetija mladega prevzemnika Roka Vanerja, ki še ni dopolnil 30 let.

Čeprav je bil dan obiska njegove živinorejske kmetije po podatkih Arsa, najbolj vroč dan v zadnjih 70 letih, se je Rok podal na košnjo trave s samohodno kosilnico. Večina travnikov je namreč na strmih bregovih, kar zahteva ročno košnjo ali košnjo s primerno hribovsko mehanizacijo ter ročnim grabljenjem, pri katerem na pomoč priskočijo tudi sosedje. Rok trenutno gradi odprt in zračen prizidek k staremu hlevu, v katerem bo svojim kravam dojiljam omogočil rejo, kjer bodo proste.

Poleg živinoreje se ukvarja še s strojnimi uslugami, pozimi s pluženjem cest, usposobljen je tudi za sečnjo lesa v gozdu, prosti čas pa namenja partnerki Urški in njunemu 4-letnemu sinu Matevžu.

Več si preberite v današnji, 28. številki Kmečkega glasa.