»S ciljem tesnejšega povezovanja v prirejo mleka usmerjenih kmetij smo edina zadruga v Sloveniji in edina organizacija v SV Sloveniji, ki je uspela registrirati in pridobiti naziv  Organizacija proizvajalcev (OP) mleka. Kot registrirani organizaciji proizvajalcev na področju odkupa in prodaje mleka se nam odpirajo možnosti širšega povezovanja in skupnega nastopa kmetov iz celotne regije, cilj pa je tudi povezovanje zadrug, ki bi lahko pod okriljem ene OP nastopale kot bolje organiziran odkupovalec, pogajalec in prodajalec mleka,« predlaga prvi mož Mlekarske zadruge (MZ) Ptuj Janko Petrovič. Ob tem še pojasnjuje, da tak model združevanja in skupnega nastopa  izrazito podpira tudi EU, pa tudi slovenska kmetijska politika. Prav zato so se v omenjeni zadrugi odločili za pridobitev omenjenega naziva. »To je zelo pomemben korak k nadaljnji prepoznavnosti kmetij, usmerjenih v prirejo mleka, in to tako na slovenskem trgu kot tudi širše. Omeniti je potrebno tudi, da imajo vsi naši kmetje, ki so združeni pod okriljem  OP mleka, tudi pomembno prednost na razpisih pri kandidiranju za nepovratna sredstva.«

Direktor dodaja, da MZ Ptuj nima potreb po širjenju svojega delovanja in po povečevanju števila članov, saj z obstoječimi količinami svežega mleka povsem obvladuje vsa tveganja na prodajni strani. Kljub temu pa se območje njenega delovanja nenehno širi, saj na njihova vrata nenehno trkajo novi proizvajalci, ki bi se zadrugi želeli pridružiti.