Na članek pod naslovom Izbrana kakovost Slovenija ali samo Izbrana kakovost, ki smo ga o težavah, v katero shemo se bo vključi promocija slovenskega prašičjega mesa objavili v sredini številki Kmečkega glasa, so se zlasti na razmišljanje predsednika GIZ Meso burno odzvali številni prašičerejci.  Takole nekako bi lahko povzeli njihovo nezadovoljstvo:

Gospod Krivec v svoji izjavi zavaja, da obstaja nevarnost lastne nekonkurenčnosti, saj bi lahko v primeru visokih domačih odkupnih cen prišlo   do večjega uvoza svežega mesa iz tujine in s tem posledično zastojev pri zakolu domačih prašičev. Enako da ni res, da slovenska mesna industrija trenutno plačuje za kilogram tople polovice za skoraj 20 centov višjo ceno, kakor jo za avstrijske prašiče avstrijski mesarji.

»S to izjavo so se pričele poteze, ki se trenutno dogajajo s slovenskimi rejci, namreč Celjske mesnine so znižale odkupne cene prašičev in sicer borzna cena minus odbitek 0,10 do 0,15€/kg tople polovice. S tem so nekateri rejci slovenskih prašičev bili primorani prodati prašiče v Avstrijo, kjer so dobili plačane prašiče (v sedmih dneh) po ceni borze minus odbitek 0,07 €/kg, ki je namenjen za promocijo. To pomeni, da avstrijski mesarji plačujejo več in ne manj, kot to trdi Krivec,« je bil ogorčeni prašičerejec, ki se ne želi izpostaviti z imenom in priimkom, ime pa je uredništvu znano.

»S to potezo in izjavami  bomo dokončno rejce prepričali, da je nevredno se ukvarjati s prašičerejo in že se je pričela  žalna maša za pokop slovenske prašičereje. Na tem mestu se rejci sprašujemo, kdo se je ukvarjal z nami, ko so bile cene nevzdržne za nas (ko so bile cene v prvih štirih mesecih leta 2019 cene pod 1,38€/kg. Ali je takrat predsednik GIZ Meso prišel k rejcem in jim dejal:  Ne morete delati, dam vam 0,15€/kg na borzno ceno dodatka, da ne boste »crknili«. In: Ali so bile res cene svinjine na trgovskih policah ob tedaj nizkih odkupnih cenah domačih prašičev tako nizke?,« se je vprašal drugi.