Kmetija Vitez je po lanskem in leta 2010 centralnem dnevu OptiTech polja za vso Slovenijo letos gostila lokalno regijsko prireditev za območje Prekmurja. Ta vodilna mednarodna korporacija na področju varstva rastlin in v semenskem programu se je tokrat na Vitezovih njivah v zgornjem delu vasi iz smeri Moravskih Topli predstavil z različnimi sortami ozimnih žit, koruze in oljne ogrščice. Te poljščine so bile zasejane v različnih gostotah in tretirane z različnimi odmerki in kombinacijami Syngentinih fitofarmacevtskih sredstev.

Tako so obiskovalci lahko videli kar 13 različnih sort pšenice in ječmena, 20 hibridov koruze ter nekaj oljne ogrščice, tudi vse omenjeno ima v svoji ponudbi že omenjeni semenar. Pšenica je bila zasejana v treh različnih gostotah ter herbicidno in fungicidno obdelana v petih različnih tretmajih. Tudi koruza je bila zasejana v treh različnih gostotah, tretirana pa v štirih različnih kombinacijah.

Namen tovrstnih prireditev je, da se vsak kmetovalec lahko iz prve roke seznani z različnimi sortami, še bolj pa različnimi kombinacijami setve in kemične zaščite, za katero se bo morda odločil prihodnje leto. Mladi gospodar Denis Vitez, ki je letos od očeta Franca prevzel 80-hektarsko poljedelsko družinsko kmetijo, na kateri imajo tudi dopolnilno dejavnost pridelave različnih olj, največ bučnega, nudijo pa tudi strojne storitve, nadaljuje tradicijo dolgoletnega Syngentinega poskusnika. Denis odaja, da nadaljevati na prvi pogled zahtevno poskusništvo po utečeni praksi niti ni tako težko, le pravilno metodo dela je potrebno izbrati in se stvari lotiti na pravem koncu.