Pridelava krme na travinju in oskrba živali sta bili osrednji temi tradicionalnega dneva kmetijske tehnike, ki ga vsako leto organizira Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto v sodelovanju s partnerji, tokrat strokovnjaki iz Biotehniške fakultete Ljubljana in Kmetijskega inštituta Slovenije ter številnimi razstavljavci na stojnicah. Celodnevno dogajanje na hribovski kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem se je minulo soboto začelo s kulturnim programom in predstavitvijo kmetije, kjer se ukvarjajo s prirejo senenega mleka, registrirano pa imajo tudi dopolnilno dejavnost predelave mleka. Na precej nagnjenih travnikih pod domačijo so bili predstavljeni traktorji in priključki za košnjo in spravilo sena, govorili so o primerni sestavi travne ruše ter prikazali jemanje vzorcev za analizo krme in delovanje sušilnih naprav za seno. Več v 26. št. Kmečkega glasa.