Evropska komisija ni potrdila nacionalne sheme Izbrana kakovost (IK) Slovenija za prašičje meso. Tam namreč ne priznavajo med rejci z zaključenimi rejami in našimi mesnopredelovalnimi obrati dogovorjenega kompromisa o 8-letnem prehodnem obdobju, po preteku katerega bi IK Slovenija veljala samo za doma rojene, rejene, zaklane in razsekane prašiče. Do takrat bi lahko ta znak nosili tudi v tujini rojeni oziroma »samo« v Sloveniji spitani, zaklani in razsekani prašiči. Uvedba zamišljene sheme se je pri nas znašla v slepi ulici.

Kje in zakaj se najbolj zatika? Odgovore prinaša Kmečki glas (19. junij 2019).