Preskrba z vodo pri govedu, posebno pri kravah, igra pomembnejšo vlogo, kot si običajno predstavljamo. Po kilogramu zaužite suhe snovi obroka potrebuje krava 4 – 5 litrov vode. Posebno pogosto se pojavi sum na pomankanje vode pri skupini presušenih krav, ki so deležne manjše pozornosti rejca, v prostoru pa jim je na voljo pogosto le en manjši napajalnik. Če v dobi pred telitvijo krave premalo pijejo, se to lahko odraža tudi na zdravstvenem stanju telet. Teleta so po rojstvu bolj občutljiva za infekcije, lahko kažejo znake pomanjkanja proteinov, anemije in dehidracije. Tudi kolostrum je slabše kakovosti.

Več med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (19. junij 2019).