Na Oddelku za zootehniko je potekalo dvodnevno srečanje prašičerejcev, predstavnikov živilsko-predelovalne industrije ter znanstvenikov, ki so razpravljali o praktičnih izkušnjah pri preprečevanju grizenja repov pri prašičih, ne da bi pri tem krajšali repe. Številni udeleženci iz šestnajstih držav so se osredotočali na ukrepe, s katerimi lahko prašičerejci preprečijo to škodljivo vedenje, ki negativno vpliva na počutje prašičev ter povzroča veliko gospodarsko škodo. Rutinsko krajšanje repov v EU ni dovoljeno (EU 2008/120), izvaja se lahko le če obstajajo dokazi o pojavnosti hujših poškodb repov, ušes, seskov ali drugih delov telesa. Kljub prepovedi države članice to direktivo sistematično kršijo že več kot dve desetletji. Za zaradi čedalje močnejšega pritiska javnosti Evropska komisija zahteva oceno tveganja pojava grizenja repov ter uvedbo sprememb upravljanja s prašiči na gospodarstvih. Več o tem si preberite v 25. številki Kmečkega glasa, ki izide 19. junija 2019.