Ljubiteljem vinskih mehurčkov, ki se zadnja leta bolj kot ob jubilejih, hladijo z njimi vročih poletni dnevih, je dobro znano, da so začeli v vinorodni deželi Posavje prvi pridelovati penine Isteničevi na Bizeljskega. Nekoliko manj znano pa je, da jim je pred 20 sledilo s klasičnimi peninami kot prvo v Beli krajini vinarstvo Simonič iz Semiča, ki je po svojem domačem kraju poimenovalo tudi svoje penine. Njihov ustvarjalec zadnja leta pa je mladi prevzemnik Gregor Simonič. Več v 24. številki Kmečkega glasa.