Po številu članov (s po več kot 300) najštevilčnejša strojna krožka (SK) oziroma društvi za medsosedsko pomoč, – vseh v Sloveniji trenutno aktivno deluje 38, Murska Sobota in Ljutomer-Križevci, v večini tudi letos nista podražila strojnih storitev. Zaradi relativno konstantne cene pogonskih goriv in drugih materialov, pa tudi samih delovnih strojev (kombajnov, traktorjev in njihovih priključkov), te ostajajo na ravni prejšnjih let. Več o cenah si preberite v tedniku Kmečki glas št. 24.