Dnevni metulji so pomembni bioindikatorji, ki s svojo prisotnostjo pokažejo na določene
lastnosti življenjskega okolja. V Evropi je okoli 8.500 vrst teh široko prepoznavnih skupin žuželk s popolno preobrazbo. Tako gosenice kot odrasli metulji so pomemben člen v prehranjevalni verigi in so opraševalci. Zaradi vpliva človeka tudi metulji izumirajo hitreje, ogroža jih predvsem intentzivno kmetijstvo, opuščanje kmetijske rabe, urbanizacija, tujerodne rastline, klimatske spremembe in svetlobno onesnaževanje.