Reja drobnice ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Po drugi svetovni vojni se je reja zmanjšala, danes pa mleko in meso drobnice postajata čedalje bolj cenjena, zato se povečuje tudi povpraševanje po proizvodih drobnice. Ovce in koze se lahko pasejo na območjih s težjimi pogoji obdelave, zato z njihovo rejo lahko te površine ohranimo pred zaraščanjem. O stanju v panogi, združevanju rejcev društva, ki se povezujejo v Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije, promociji izdelkov, izobraževanju, prenosu znanja v prakso in na splošno o reji drobnice, smo se pogovarjali s selekcionistko mag. Marjeto Ženko, zaposleno na KGZ Celje ter avtorico nove knjige Reja ovc in koz, ki je izšla pri založbi Kmečki glas. Pobrobnejšo vsbino preberite v 22. številki Kmečkega glasa, ki izide v sredo 30. maja 2018.