Reja drobnice je bila že v večjem razmahu, za v prihodnje pa bomo zadovoljni, če bo ostala vsaj na tej ravni. Tisti, ki so se tega resno lotili, zdaj dobro poznajo prednosti tako reje ovac kot koz. Sprva je prednjačila reja za mleko, zdaj se vse bolj uveljavlja tudi reja za meso. Razni ovčji in kozji siri veljajo za specialitete, meso kozličkov prav tako.

Koze se rade pasejo, še raje pa smukajo veje grmovja in nizke podrasti, zato pravimo, da so dobri čistilci zemljišč, ki prispevajo k zmanjšanju zaraščanja. Na pašnikih morajo rejci poskrbeti za ogrado ter za vodo, ki naj bo živalim na dosegu.

Koze na paši običajno videvamo na bolj strmih terenih. So zvedave in ko se malce privadijo na obiskovalce, se rade približajo tudi fotografskemu aparatu. Na priloženih slikah so koze, za katere lepo skrbita ter vse poznata po imenih Marinka in Rafko Nograšek iz Dednega Dola.