11:41

Mladim dajmo priložnosti in možnosti, da ostanejo na kmetijah

08:03

O zdravju

11:27

Snežni poljubčki z belo čokolado

11:06

Božični kaktus

10:21

Lidlov mladi vinar

LESARSTVO

Podcenjevanje zahtevnosti in nevarnosti dela v gozdovih

26.11.2019

preberi več

Gozdovi in krožno gospodarstvo

12.11.2019

preberi več

Drevesničarji ne potrebujejo finančne pomoči – potrebujejo dolgoročne pogodbe

29.10.2019

preberi več

Nega je ključna za prihodnost slovenskih gozdov

29.10.2019

preberi več

Oglarstvo in živinoreja pri Brudarju ne bo zamrlo

29.10.2019

preberi več

Gozdarstvo

Slovenija se lahko pohvali z izjemno gozdnatostjo (dobrih 58% površine države). Kako pa skrbimo za te gozdove, da bi imeli kar najvišjo gospodarsko vrednost, pa je ob prav tako izjemno neugodni posestni strukturi, razdrobljenosti, in preštevilnih lastnikih poseben problem. Več o negi gozda, namenjeni čim boljši produkciji gospodarsko vrednejših gozdnih lesnih sortimentov, pa prinaša posebna priloga v 44. številki (30. oktobra 2019) Kmečkega glasa.

Ravnanje s sadikami gozdnega drevja ob obnovi gozda s sadnjo

Jesenski čas je primeren za obnovo gozdov s sadnjo sadik gozdnega drevja. Gozdnih površin, ki jih je treba obnoviti, je v Sloveniji zaradi naravnih ujm v gozdovih vedno več. Gozdove v Sloveniji obnavljamo večinoma po naravni poti, na delu ogolelih površin pa je potrebna tudi umetna obnova, to je obnova s saditvijo sadik gozdnega drevja. Sadike gozdnega drevja, ki jih vsako leto spomladi ali jeseni posadimo v gozdove, se zagotavljajo prek Zavoda za gozdove Slovenije in so za lastnike gozdov brezplačne. Obnova gozdov se zaradi svojega pomena namreč sofinancira iz državnega proračuna, iz sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP) in Gozdnega sklada. Več o tem piše mag. Andrej Breznikar iz Zavoda za gozdove Slovenije na 9. strani 43. številke Kmečkega glasa.

Cene lesa za ogrevanje in kurjavo

Kot meso in zelenjava tudi drva pri kmetu najboljša Ogrevanje z lesom je cenovno zelo ugoden način ogrevanja v primerjavi z ogrevanjem na fosilna goriva. Če imamo lasten gozd in smo vešči sečnje in spravila lesa, je cena ogrevanja še nekoliko nižja. Smo tik pred novo kurilno sezono in tisti, ki imajo svoj gozd, so, če se ogrevajo z drvmi, zanje poskrbeli že lansko jesen ali vsaj letošnjo pomlad. Namreč le primerno zračno suh les, ki ima vlažnost do 20 %, da kar največ toplotne energije, ob gorenju pa se sprošča kar najmanj neželjenih izpustov, ki onesnažujejo zrak in ’pacajo’ dimnike in peči. In ob primerno suhem lesu, primerni peči in očiščenem dimniku je vsekakor manj verjetnosti, da bi ob nepopolnem izgorevanju dimni plini, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi in nekateri drugi plini, med katerimi je najnevarnejši ogljikov monoksid, ogrozili zdravje ali celo življenje. Več o cenah in trgu z energetskim lesom pa si preberite v 42. številki Kmečkega glasa.

Štejejo sekunde in milimetri, seštevek pa je varnost

V okviru sejma AGRA je tudi letos potekalo državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ki sta ga organizirala Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) in Pomurski sejem. Kot že vrsto let doslej je bil tudi tokrat vodja tekmovanja in predsednik organizacijskega odbora Jurij Beguš - (Centralna enota ZGS). Tekmovanje je slavnostno odprl državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek. Vsakokratno državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, je poseben način vzpodbujanja usposabljanja lastnikov gozdov za varno delo v gozdu. Za nastop na državnem tekmovanju so bila na območnih enotah ZGS izvedena izbirna tekmovanja, tako da sodelujoči tekmovalci na državnem tekmovanju predstavljajo najbolj spretne in najbolj izkušene predstavnike. Ne glede na to, da so amaterji, pa so obiskovalci sejma lahko uživali v njihovem profesionalnem in varnem delu. Več o tem, predvsem kdo so bili najboljši, pa si preberite v 35. številki (28. avgust 2019) Kmečkega glasa.

Lesarstvo

Nov 26, 2019
Podcenjevanje zahtevnosti in nevarnosti dela v ...
Z uvedbo sodobne tehnologije strojne sečnje je postalo delo varnejše, vendar v Sloveniji zaradi okoljskih razmer ...
(0)
Nov 12, 2019
Gozdovi in krožno gospodarstvo
Tema letošnjega Evropskega tedna gozdov je bila gozdovi in krožno gospodarstvo, osrednji dogodek pa je srečanje ...
(0)
Oct 29, 2019
Drevesničarji ne potrebujejo finančne pomoči ...
Ob obiski politikov na po ujmah, podlubnikih, pa tudi po požarih prizadetih območjih se pogosto srečamo s trditvijo, ...
(0)
Oct 29, 2019
Nega je ključna za prihodnost slovenskih gozdov
Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji in v svetu se danes srečuje z vrsto izzivov, med katerimi je eden ...
(0)
Oct 29, 2019
Oglarstvo in živinoreja pri Brudarju ne bo zamrlo
Nasledstvo kmetije je eden izmed najpomembnejših dejavnikov razvoja kmetije. Boštjan Kerbler v ...
(0)
Oct 23, 2019
Gozdarstvo
Slovenija se lahko pohvali z izjemno gozdnatostjo (dobrih 58% površine države). Kako pa skrbimo za te gozdove, ...
(0)
Oct 22, 2019
Ravnanje s sadikami gozdnega drevja ob obnovi ...
Jesenski čas je primeren za obnovo gozdov s sadnjo sadik gozdnega drevja. Gozdnih površin, ki jih je treba ...
(0)
Oct 15, 2019
Cene lesa za ogrevanje in kurjavo
Kot meso in zelenjava tudi drva pri kmetu najboljšaOgrevanje z lesom je cenovno zelo ugoden način ogrevanja v ...
(0)
Aug 27, 2019
Štejejo sekunde in milimetri, seštevek pa je ...
V okviru sejma AGRA je tudi letos potekalo državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ki sta ga organizirala ...
(0)
Aug 20, 2019
Digitalizacija, inovativnost, znanje, povezovanje
Digitalizacija, podeželska mladina in mladi kmetje, hrana iz naše bližine, generacijska pomladitev, ...
(0)
Aug 13, 2019
Brez zadružništva ne bo šlo
Milan Unuk, podpredsednik SKS: »Sedanji zadružni sistem je preživet in pretog, zato bi bil nujno potreben ...
(1)
Aug 06, 2019
Napadi podlubnikov se povečujejo in preraščajo ...
Letos je bilo do 25. julija za posek zaradi podlubnikov označenih za 470.000 m3 drevja. Junija in zlasti julija se je ...
(0)