21:17

Česa smo največ pojedli in koliko samooskrbni smo?

15:43

Dijaki izdelujejo leseno plovilo

13:43

Resje za celoletno cvetenje

12:38

Podcenjevanje zahtevnosti in nevarnosti dela v gozdovih

22:02

Prašičerejci lažje dihajo

KMEČKE ŽENE

Nekaj sestavin in veliko veselja

7.11.2019

preberi več

Sončnice dobro, oljne buče slabo

31.10.2019

preberi več

Naziv kmetice leta tretjič na Koroško

22.10.2019

preberi več

Kakšna setev, takšna žetev

20.10.2019

preberi več

Kmetica leta 2019 je Marjeta Ročnik

17.10.2019

preberi več

38. Kmečki praznik v Svečini

Na Andrejevem trgu, ki je dobil ime po tamkajšnji farni cerkvi sv. Andreja, in njeni okolici z markantnim gradom, je domače turistično društvo tudi letos pripravilo dvodnevno prireditev z nedeljskim vrhuncem trgatve vaške trte. Pravzaprav so viničarji – po lestvah vajeni plezanja možje vseh dosedanjih vinskih kraljic, potrgali grozdje z osmih trt. Tradicija veleva, da  te potekajo pod taktirko aktualne Svečinske vinske kraljice. Jožica Gornik iz Svečine, 18. po vrsti, ki to nalogo prav tako med kmečkima praznikoma opravlja dve leti – od lani do prihodnjega leta, se je pri tem zelo angažirala in je vpeljala vrsto novosti. Med drugim je prvi grozd simbolično potrgal njen 7-letni sin Žan.   Več v reportaži.

Med oljnicami oljne buče že pred oljno ogrščico

Tudi pri oljnicah je značilen trend kot pri pridelavi krompirja, torej upadanje površin. Tako smo letos v Sloveniji oljno ogrščico posejali na še manjši površini kot lani, in sicer za 5 % manj, saj smo njeni pridelavi namenili le še 3.247 ha. Tudi površine z bučami za olje se zmanjšujejo, enako s sojo. V 2019 so buče rasle na 3.352 ha, kar je za 8 % manj kot v letu 2018; soja pa na 1.447 ha, kar pomeni glede na prejšnjo leto kar 18-odstotni padec. Površine s preostalimi oljnicami pa so bile večje kot v letu 2018. Najbolj so se povečale površine, namenjene sončnicam (za 21 %, na slabih 350 ha), in površina, namenjena drugim oljnicam (za 16 %, na 410 ha). Med temi je prevladovala konoplja za olje (rasla je na 354 ha).      

Krompirja vse manj

Po začasnih podatkih državne statistike so bile letos skupne površine, posajene s krompirjem, približno enake kot v preteklem letu: 2.793 hektarjev ali manjše za 0,7 %. Leta 2018 je ta namreč rasel na 2.812 ha, od tega je bilo zgodnjega 463 ha. Tako je pri pridelavi krompirja še naprej prisoten trendu upadanja površin odkar je Slovenija samostojna. Leta 1991 so naši pridelovalci te gomolje namreč pridelovali na 13.087 ha (od tega 1.472 ha zgodnjega), leta 2000  na 8.952 ha (1.007 ha zgodnjega) in leta 2010 na 4.125 ha (579 ha zgodnjega). Enormnemu krčenju površin pa je v obratnem sorazmerju sledil povprečni hektarski pridelek. Še leta 1991 je ta po hektarju znašal zgolj 13,9 t; po zadnjih razpoložljivih podatkih, leta 2018, pa se je ta povečal na 25,9 tone. Leta 2015 je bil pridelek rekordnih 27,4 tone. Po zadnjih podatkih je Slovenija s krompirjem le še 48-odstotno samooskrbna, trend upadanja pa nakazuje, da bo še manj. Z enako nizko stopnjo je samooskrbna tudi s sadjem. Z zelenjavo pa znaša lastna pridelava 39 %. Povprečna poraba krompirja na prebivalca znaša 67 kg.

Razpis za Kmetico leta 2019

Zveza kmetic Slovenije bo tudi letos ob praznovanju svetovnega dneva kmetic podelila naziv Kmetica leta 2019. Letošnja izbranka bo že sedemnajsta po vrsti. »Pri izboru nas ne zanima materialni položaj kmetije oziroma kandidatke, iščemo osebo, ki ji lahko pripišemo prizadevanja za naš prostor, naše podeželje in naš kmečki stan, še posebno prizadevanja za kmetice oziroma podeželske žene na lokalni, občinski, državni ali mednarodni ravni. Naziv kmetica leta podeljujemo za opravljeno delo, za dosežke in v želji, da nam vsaka s svojimi močmi pomaga pri zastopanju našega stanu še naprej. Kandidirajte torej tiste, za katere menite, da si ta naziv zaslužijo. Komisija pa bo med predlogi izbrala novo kmetico leta,« je povedala predsednica ZKS Irena Ule. RAZPISNI POGOJI Kandidatko lahko predlaga društvo, ki je član Zveze kmetic Slovenije in ima poravnano članarino tudi za leto 2019. Kandidatka mora biti na dan izbora stara najmanj 55 let, živi in dela na kmetiji in je članica društva, ki jo predlaga. Kandidatka ne sme biti članica trenutnih odborov ZKS. Kandidatka lahko kandidira le enkrat. Izbor med prispelimi prijavami bo opravila petčlanska komisija, ki je sestavljena iz treh predstavnic odborov ZKS in dveh predstavnic naključno izbranih društev določenih na seji odborov. Ocenjevanje je anonimno in komisija odloča izključno na podlagi opisov kandidatk. Natančna navodila o prijavi kandidatke in vsem potrebnih podatkih so prejele predsednice društev po e-pošti. Rok za prijavo kandidatke pa je 5. oktober 2019.

Kmečke žene

pred 6 dnevi
Nekaj sestavin in veliko veselja
Za pripravo testenin ne rabimo veliko sestavin, rabimo pa čas, saj je potrebno kar nekaj ročne spretnosti, da nam ...
(0)
Oct 31, 2019
Sončnice dobro, oljne buče slabo
Kot poroča državna statistika – Statistični urad RS, so bile sončnice letos posejane na skoraj 350 hektarjih, ...
(0)
Oct 22, 2019
Naziv kmetice leta tretjič na Koroško
Marjeta Ročnik, doma s Prevalj na Koroškem, je prejemnica laskavega naziva kmetica leta 2019, ki ji ga je na ...
(0)
Oct 20, 2019
Kakšna setev, takšna žetev
Po vremenu sodeč je za nami odlična jesenska setev, vendar temu sploh ni tako. Suho in (pre)toplo vreme zaznamuje ...
(0)
Oct 17, 2019
Kmetica leta 2019 je Marjeta Ročnik
Kmetica leta 2019 je postala Korošica Marjeta Ročnik, ki jo je predlagalo Društvo kmetic Mežiške ...
(0)
Oct 10, 2019
38. Kmečki praznik v Svečini
Na Andrejevem trgu, ki je dobil ime po tamkajšnji farni cerkvi sv. Andreja, in njeni okolici z markantnim gradom, ...
(0)
Oct 02, 2019
Med oljnicami oljne buče že pred oljno ...
Tudi pri oljnicah je značilen trend kot pri pridelavi krompirja, torej upadanje površin. Tako smo letos v ...
(0)
Sep 30, 2019
Krompirja vse manj
Po začasnih podatkih državne statistike so bile letos skupne površine, posajene s krompirjem, približno enake ...
(0)
Sep 30, 2019
Razpis za Kmetico leta 2019
Zveza kmetic Slovenije bo tudi letos ob praznovanju svetovnega dneva kmetic podelila naziv Kmetica leta 2019. ...
(0)
Sep 29, 2019
Vse več žit za krmo in manj za hrano
Poglaviten razlog za to so odkupne cene, ki ne sledijo pridelovalnim stroškom. Naši kmetje si zato ...
(1)
Sep 23, 2019
Išče se 24. vinska kraljica Slovenije
Družba Pomurski sejem - nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije,  je že minuli teden objavil natečaj za izbor ...
(0)
Sep 17, 2019
Mlada kmetica je Brigita Petek, mladi gospodar pa ...
V petek je Časopisno-založniška družba Kmečki glas ob pomoči gostiteljev Mestne občine Slovenj Gradec, ...
(0)